Skip to content

Maanpäällinen elämä

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Tavoite: Suojella, palauttaa ennalleen ja edistää maaekosysteemien kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.

30 prosenttia maapallon pinta-alasta on metsien peitossa. Niissä elää yli 80 prosenttia koko maailman eläimistä, kasveista ja hyönteisistä.

Alatavoitteet tiivistetysti:

 • Palauttaa ennalleen ja suojella makean veden ekosysteemejä ja turvata niiden kestävä käyttö vuoteen 2020 mennessä.
 • Edistää kestäviä metsänhoitomenetelmiä, pysäyttää metsäkato, ennallistaa turmeltuneet metsäalueet ja lisätä metsitystä kaikkialla.
 • Taistella aavikoitumista vastaan ja lopettaa maaperän pilaantuminen.
 • Suojella vuoriekosysteemejä ja niiden ekologista monimuotoisuutta.
 • Toimia kiireellisesti luontaisten elinympäristöjen turmeltumisen vähentämiseksi, monimuotoisuuden säilyttämiseksi sekä uhanalaisten lajien suojelemiseksi ja niiden sukupuuton estämiseksi.
 • Varmistaa, että geeniresurssien hyödyt jakautuvat oikeudenmukaisesti.
 • Kiireelliset toimet suojeltujen kasvien ja eläinten salametsästyksen ja -kaupan pysäyttämiseksi.
 • Estää ja vähentää haitallisten vierasperäisten lajien vaikutuksia.
 • Integroida luonnon monimuotoisuuteen liittyvät arvot kansallisiin toimenpiteisiin ja strategioihin vuoteen 2020 mennessä.

Vinkit varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle

 • Luonnon monimuotoisuuden käsittelyyn
 • Eno -tree planting day 22nd May and 21st September
  Environment Online- ENO is a global virtual school and network for sustainable development. Since the launch in 2000, over 10 000 schools in 157 countries have joined ENO and made concrete deeds for the environment like planted trees. Two annual tree planting days in ENO take place on UN Days. The first one 22 May for biodiversity and 21 September for peace.
 • Metsämörri
  Suomen Ladun lastentoiminnan vankka kulmakivi on metsämörritoiminta. Metsämörri-satuhahmo innostaa lapset lähiluontoon leikkimään, liikkumaan, ihmettelemään ja tutkimaan.
Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize