Material för högstadiet och gymnasium

Material för högstadiet och gymnasium

På riktigt!
Metodhandboken för behandling av barnets rättigheter i skolorna. Handboken innehåller 20 olika övningar och lämpar sig särskilt för grundskolor och gymnasium. (Dagsverke rf och SOOL) 

Unicefs material för global fostran

Hunger på Schemat
WFP har i år valt att fokusera på hur viktigt det är för skolbarn att få tillgång till näringsrik mat och hur bristen på detta får avgörande konsekvenser på inlärningsförmågan för miljontals barn runt om i världen. 

På flykt i världen 
På flykt i världen, den svenska versionen av boken kan beställas från kontoret för frakten.

Mot alla odds
Spelet som låter dig pröva på hur det är att vara flykting

Röda korsets material för högstadier:

  • Global undervisning
    Material behandlar livet och levnadsförhållandena i Moçambique, Sydafrika och Kambodja. Materialet är uppdelat enligt ämnen.
  • Veckan mot rasism
  • Även krig har regler
    Ett läromaterial som ger information om väpnade konflikter och krigets lagar. Materialet är indelat i färdiga helheter för att användas på lektionerna.

Röda korsets skolsajt (Sverige)
Lärarrum, information och idéer för undervisning.

Dagsverkes studiematerial
Dagsverke rf publicerar varje läsår ett omfattande studiematerial om det land och tema som utgör mål för årets insamling. Materialet ges ut både på finska och svenska.

FN-dagar – övningar för skolbruk
Olika övningar och idéer för hur man kan föra fram de olika FN-dagarna i skolan och andra läroanstalter. FN-förbund har delat in övningarna i två terminer: höst samt vår.

Svenska FN-förbundets skolsidor
Material om FNs verksamhet, Millenniemålen, skoltips och FN-rollspel. 

Drömmen om ett yrke 
Målet för Dagsverkeskampanjen 2011-2012 Drömmen om ett yrke är unga i Moçambique. Materialet innehåller information, musik och videomaterial om Moçambique samt lektionsuppgifter och morgonsamlingar.

Rädda Barnen
Material till lärare. Härifrån kommer ni åt stödmaterial som hjälper er att behandla dagsverkesinsamlingens tema med eleverna.

Forum för levande historia 
Forum för levande historia arbetar för att motverka intolerans genom att berätta om brott mot mänskligheten i historien och i vår samtid. 
Temana är bl.a. intolerans, förintelsen, mänskliga rättigheter och brott mot mänskligheten. Forum för levande historia bjuder pedagogiskt material, innovativa metoder och utbildning för lärare. Material går att ladda ner som pdf eller även att beställa. (Sverige) 

Det levande biblioteket

WWF
Här hittar du material som lämpar sig för miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling.
Välja språk för den svenska.

Den globala konsumentens lärobok 
Fundera på konsumtion. Varje dag konsumerar vi olika saker såsom mat, kläder och elektronik. Mer information

Smart med mindre avfall
Den Smarta Studeranden innehåller färdiga och uppmuntrande uppgifter till temahelheten om bestående utveckling. Uppgifterna om förebyggande av avfall är indelade enligt läroämnen. Du kan där välja lämpligt material till kursen som stöd för läroboken.

Utbildningsmaterial om tobak i utvecklingsländer
Plan Sverige har tillsammans med A Non Smoking Generation tagit fram ett utbildningsmaterial som ger elever insikter och kunskap om tobakens konsekvenser i utvecklingsländer. Materialet tar ett helt nytt grepp om tobaksfrågan, med fokus på ekonomi, politik, miljö, etik och mänskliga rättigheter.

Skolan i världen
Du som gymnasielärare kan bidra till att dina elever lär sig göra hållbara val och att använda sin makt som konsumenter. Swedwatch erbjuder här ett baspaket för undervisning om globala frågor och hållbar utveckling. Alla övningar bygger på verkliga fall.

Finding Sasja
Svenskspråkigt nätspel om människohandel.