Skip to content

Rauhankasvatusinstituutti myös tuottaa oppimateriaaleja

Löydät ne sekä aineistopankistamme, että kootusti tältä sivulta

Aatos ja Amine -dokumenttielokuva ja työpaja
RKI ja Zone2 Pictures Oy tuovat kouluihin uuden mediakasvatusta ja katsomusdialogia yhdistävän opetuskokonaisuuden. Kokonaisuudessa käsittellään uskontoja ja katsomuksia mediassa, ystävyyttä ja yksinäisyyttä sekä kuulumista yhteisöön ja yhteiskuntaan.

Anne Frank -näyttelyprojekti
Näyttelyprojekti käsittelee Anne Frankin tarinan kautta oman aikamme ennakkoluuloja, syrjintää ja ihmisoikeuskysymyksiä. RKI:n järjestämässä koulutuksessa koulutetaan halukkaat oppilaat vertaisoppaiksi, jotka esittelevät näyttelyä muille oppilaille. Soveltuu yläkouluun ja toiselle asteelle.

Gender Equality Charter Mark (GECM)
Yhdeksän maan Erasmus+ -hanke, jossa kehitetään kokonaisvaltaista sukupuolten tasa-arvon työkalua varhaiskasvatukseen, peruskouluun ja toisen asteen oppilaitoksiin. Hanke toteutetaan vuosina 2019-2021.

Koulu vailla vertaa – opas yhdenvertaisuussuunnitteluun
Vuonna 2015 voimaan astunut yhdenvertaisuuslaki velvoittaa oppilaitokset edistämään yhdenvertaisuutta suunnitelmallisesti. RKI on tuottanut oppaan, joka antaa käytännönläheisiä työkaluja sellaisen yhdenvertaisuussuunnitelman tekoon, josta on todellista hyötyä oppilaitoksesi arjessa.

Läntisen tuolla puolen -opiskelupaketti
Tämä on opiskelupaketti yhdenvertaisuutta edistävän länsikriittisen opetuksen tueksi. Kohderyhmänä on yläkoulu ja toinen aste.

Pelätin ja rastas -osallistava draamatarina 5-9 -vuotiaille
Tarina vie osallistujat seikkailemaan, kuvittelemaan ja eläytymään jännittävän tarinan matkassa! Lapset pääsevät kokeilemaan eri rooleja, tutkimaan erilaisia tunteita ja ilmaisutapoja sekä harjoittelemaan toiminnallisin ja elämyksellisin keinoin tärkeitä rauhankasvatuksellisia tavoitteita!

Rauhanfutis – pelivinkit ja ohjeet
Rauhanfutis on jalkapallopeli, jossa on hieman omat säännöt. Säännöt keskittyvät erityisesti hyviin vuorovaikutustaitoihin. Kaikenikäisille.

1. osio: Vuosisatojen vaino 2. osio: Ennakkoluuloja -minullako. Rasismin ja antisemitismin vastaiset materiaalit yläkouluille ja toiselle asteelle. Sisältää tekstiosiot sekä harjoitukset niiden käyttöön. Oppaita voi myös käyttää erillisinä.

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize