Skip to content

Oulu

Tervetuloa Oulun Maailmankoulun sivuille!

Maailmankoulu on osa Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluiden toimintaa.

Yhteyshenkilö:
Sari Lahdenperä p. 044 703 8245, sari.lahdenpera(at)ouka.fi

Oulun Maailmankoulun matkalaukut ja muut lainattavat materiaalit

Maailmankoulun matkalaukut ovat Oulunsalon kirjaston kokoelmissa. Ohjeet laukkujen lainaamiseen ja kuvaukset laukkujen sisällöistä löytyvät Kirjastoreitti-sivuilta. Matkalaukkuja voi varata OUTI-verkkokirjaston kautta.

Saamelaiset-matkalaukku löytyy Mäntylä-Snellmanin päiväkodista. Yhteyshenkilö lainaukselle: Maila Vaarala (at ouka.fi) tai numerosta 050 597 6713.  

Maailmankoulun teemoihin liittyvää kirjallisuutta löytyy myös Napista Byströmiltä. Aineistoa löytyy mm. opetuksen ja kasvatuksen ja monikulttuurisen työn aihepiireistä. Lisätietoa: http://www.nettinappi.fi/

Materiaaleja ja välineitä kestävään kehitykseen ja luontoteemaan on lainattavissa Timosenkosken Luontokoululta. Yhteyshenkilö Outi Mustonen, luontokoulu(at)eduouka.fi

Oheisissa tiedostoissa tarkemmat kuvaukset Oulun Maailmankoulun kirjaston materiaaleista:
Maailmankoulun matkalaukut Raahessa
Globaalikasvatuksen elokuvamateriaalia
Globaalikasvatuksen pelejä

Kouluvierailijat Oulun seudulla

Kouluilla on mahdollisuus tilata vierailija puhumaan oppilaille eri globaalikasvatuksen teemoista. Oheiseen listaan on koottu nimenomaan Oulun seudulla toimivia maksuttomia kouluvierailijoita.

PLAN
Lapsen oikeuksien lähettiläät tuovat päiväkoteihin, kouluihin ja nuorisotaloille toiminnallisia oppitunteja ja työpajoja liittyen lapsen oikeuksiin ja kehityskysymyksiin. Maksuttomilla vierailuillaan lähettiläät käyttävät perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmien teemoihin liittyviä Planin Globaalikoulun materiaaleja. Vierailun voi tilata helposti tilauslomakkeen kautta tai sähköpostitse osoitteesta kotimaa@plan.fi.

UNICEF
Maksuttomat kouluvierailut käsittelevät innostavalla tavalla lapsen oikeuksia, UNICEFin työtä ja muita ihmisoikeuskasvatuksen teemoja. Kouluvierailujen keston ja tarkemman sisällön voi sopia tarkemmin vierailijan kanssa. Varaa omaan oppilaitokseen UNICEFin vierailija Jani Lydénin (jani.lyden@unicef.fi tai puh. +358 440 456 020) kanssa. Vierailut voidaan pitää suomeksi tai englanniksi. Myös ruotsinkieliset tilaisuudet ovat varattavissa osoitteesta information@unicef.fi tai puhelimitse +358 958 450 290.

TAKSVÄRKKI
Taksvärkki ry:n vapaaehtoisten globaalikasvatuksen kouluttajien ohjaaman toiminnallisen työpajan voi tilata kouluille tai nuorisotiloihin. Työpajoissa tutustutaan esimerkiksi lapsen oikeuksiin, nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen sekä nuorten arkeen eri puolilla maailmaa. Kouluvierailut painottuvat Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun ja Jyväskylän lähialueille, mutta työpajaa voi tiedustella myös muualle Suomeen. Työpajat ovat maksuttomia ja suunnattu erityisesti yläkouluun ja toiselle asteella. Globaalikasvatuksen kouluttaja voi pitää vierailupäivän aikana useita työpajoja ja niitä voidaan räätälöidä ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan. Lisää tietoa vierailuista saa globaalikasvatuksen suunnittelija Matti Pihlajamaalta (matti.pihlajamaa[at]taksvarkki.fi tai puh. 050 348 5668). Vierailun omalle koululle voi myös tilata suoraan tilauslomakkeella

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Maksuttomia vierailuja ala- ja yläkouluille. Esitykset käsittelevät esimerkiksi ensiavun, seksuaaliterveyden, päihteettömyyden, antirasismin ja yhdenvertaisuuden teemoja. Lisätietoja antaa kouluyhteistyön koordinaattori Tiia Viinikainen, tiia-riina.viinikainen(at)punainenristi.fi, puh. 040 610 2167.

NUORTEN AKATEMIA
Uusia maksuttomia etäkouluvierailuja yläkouluille, lukioille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille. Vierailut ovat aiheeltaan globaalikasvatuksellisia ja ne tapahtuvat internetin välityksellä. Kysymykset vierailuista sekä varaukset voi lähettää osoitteeseen kouluvierailija@nuortenakatemia.fi.

OULUN SETA

Oulun Seta ry tekee ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuustyötä muun muassa vierailemassa kouluissa, oppilaitoksissa ja nuorisotaloilla. Setan vertaiskouluttajat jakavat tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä sekä avaavat niitä ennakkoluuloja ja stereotypioita, joita sukupuoleen ja seksuaalisuuteen usein liitetään. Vertaiskouluttajien koulujen ja oppilaitosten opiskelijoille suunnatut luennot ovat maksuttomia. Luentojen lisäksi Setan kouluttajia voi myös kysyä vetämään toiminnallisia harjoituksia, työpajaa, infopöytää tms. koululle, nuorisotalolle tai tapahtumiin. Lisätietoa vertaiskoulutuksista täältä. Yhteydenotot: koulutus (at)oulunseta.fi

LUONTO-LIITTO
Voit tilata koulullesi uusia vuonna 2018 alkaneita kiertotalous-aiheisia kouluvierailuja. Maksuttomat vierailut toteutetaan peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Vierailun saa tilattua suoraan tilauslomakkeen kautta.

WWF
Vierailujen ympäristökasvatukselliset teemat käsittelevät esimerkiksi luonnon monimuotoisuutta ja sen edistämistä sekä metsän ja lahopuiden merkitystä. Vierailut toteutetaan toiminnallisina oppitunteina ja ne soveltuvat 1.–6. luokkien opetukseen. Lisätietoja sekä eri paikkakuntien vierailijoiden yhteystiedot löytyvät WWF:n sivuilta.

Rauhankasvatusinstituutti
Sturenkatu 11
00510 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize