21.3. Rasisminvastainen päivä ja syrjinnänvastainen viikko

Rasismin- ja syrjinnänvastaista viikkoa vietetään vuosittain maaliskuussa viikolla 12. Viikko kulminoituu YK:n rasisminvastaiseen päivään 21.3., joka sai alkunsa, kun 69 rauhanomaista rotuerottelun vastaista mielenosoittajaa kuoli poliisin luoteihin Etelä-Afrikassa 1960. Nykyään kyseisellä viikolla otetaan kantaa ympäri maailman yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden puolesta.

Olemme koonneet tälle sivustolle materiaali- ja tehtävävinkkejä sekä videoita ikäryhmittäin varhaiskasvatukseen ja alakouluun, sekä yläkouluun ja toiselle asteelle.  Materiaalien tavoitteena on pohtia oppilaiden kanssa kaikkien oikeutta olla oma itsensä sellaisena kuin on sekä oppia kunnioittamaan kaikkia ihmisiä riippumatta heidän ominaisuuksistaan tai tavoistaan. Oppilaiden on myös tärkeä oppia havainnoimaan syrjintää ja toimimaan sitä vastaan. Tavoitteena on huomata, miten paljon ennakkoluuloja kohtaamme jokapäiväisessä elämässämme. Päästäksemme eroon ennakkoluuloista meidän on tärkeää haastaa ja tutkia omia käsityksiämme muista ihmisistä, tutustua erilaisiin ihmisiin rohkeasti ja huomata, että ennakkoluulomme eivät useinkaan pidä paikkaansa.

Tähän teemaan olemme koonneet erityisen laajan ja monipuolisen video- ja musiikkilistan, josta löytyy videoita rasismin- ja syrjinnänvastaisen viikon jokaiselle päivälle! Mukana myös vinkkejä videoiden käyttöön opetuksessa.

 

Varhaiskasvatus ja alakoulu

Tutustukaa Preziin Todd Parrin kirjasta ”Ei haittaa, jos on erilainen”. Tämä esitys toimii pienen ryhmän kanssa tai myös esimerkiksi koko koulun yhteisessä aamunavauksessa. Esityksen aikana pysähdytään välillä miettimään Prezissä olevia kysymyksiä vaikka vieruskaverin kanssa. Youtubesta löytyy lukuisia muita Todd Parrin kirjoja englanniksi.

Lue ensin Suomen YK-liiton Lähennellen–oppaasta tarina Samassa vai eri kolossa? (s.11) Tehkää harjoitus Elämänpuuni (s.13), jonka avulla hahmotetaan omaa historiaa ja identiteettiä. Puuhun aletaan kerätä tietoa itsestä. Piirrettäviä ja kirjattavia asioita voivat olla synnyinpaikka, perhesuhteet, sukulaisuussuhteet, asuinpaikka, kielet, harrastukset, uskonto, lemmikit. Lisäksi oppilaat voivat piirtää ja kirjoittaa vastauksen näihin kysymyksiin: Mistä pidät? Missä tarvitset vielä harjoitusta? Mistä nautit? Mitä pelkäät? Mihin uskot? Mitä toivot?

Luetaan alkuun tarina Sinisestä koirastaKuvat tarinaan löytyvät tästä. Kuviin sopiva tarina löytyy tästä (tulosta etukäteen). Sinisen koiran tarinaan on valmiiksi 4 erilaista tehtävää. Valitse niistä ryhmällesi sopivat. Tehtävien ohjeet löytyvät tästä. Tästä löytyy Sinisen koiran tarina englanninkielisienä digitarinana.

Toteuttakaa koko koulun yhteinen vihapuheen vastainen valokuvanäyttely. Kaikki koulun oppilaat kirjaavat oman vihapuheen vastaisen ajatuksensa vaakasuuntaiselle A4 paperille isoin selkein kirjaimin esimerkiksi tussilla. Koulun vanhimmista oppilaista muodostettu ryhmä pitää valokuvastudiota, jossa on valmiina isoja punaisia kartonkisydämiä. Oppilaat käyvät kuvauttamassa itsensä oman ajatuksensa kanssa. Kätevintä on kiinnittää oma paperi sinitarralla sydämeen. Kuvat tulostetaan ja niistä tehdään valokuvanäyttely koulun seinälle. Luokissa on hyvä käsitellä syrjintää ja rasismia ennen omien ajatusten muodostamista. Filmejä ja toimintaideoita löydät Ei vihapuheelle -kampanjan sivuilta.

Vihapuheesta dialogiin sisältää alakouluun suunnitellun tuntisuunnitelman sekä harjoitteita.

Maailmankoulun matkalaukut ”Moninainen Suomi” ja ”Moninaiset perheet” sopivat hyvin näiden teemojen käsittelyyn.

 

                

 

Yläkoulu ja toinen aste

RKI on julkaissut kaksiosaisen rasismin ja antisemitismin vastaisen Ennakkoluuloja – minullako? –opetusmateriaalin, joka on tehty yhteistyössä Anne Frank Housen kanssa. Opas sisältää toiminnallisia harjoituksia sekä kuvia ja tarinoita teemojen käsittelyyn. Ne soveltuvat erityisesti historian ja yhteiskuntaopin sekä uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetukseen.

RKI:n rasismin- ja syrjinnänvastaiseen materiaaliin perustuvat Power point -diat sopivat oppitunnin tai työpajan rungoksi. Diat sisältävät erilaisia harjoituksia sekä ohjeet harjoitusten tekemiseen. Ennen aloitusta voitte tehdä lämmittelyharjoituksia. Purkutehtäväksi sopii yhteskunnallisen mainoksen suunnitteleminen yhdenvertaisuuden kysymyksistä. Mainos tehdään ryhmissä kollaasitekniikalla: Jaa luokka ryhmiin ja anna kullekin ryhmälle aikakauslehtiä, isot paperiarkit, liimaa ja saksia. Jokaisen ryhmän tehtävänä on luoda kollaasitekniikalla mainosjuliste nopeasti toimien ja kaikkien voimia käyttäen. Ohjeista oppilaita tekemään juliste, joka pysäyttäisi oman huomion kadulla! Oppilaat leikkaavat/repivät lehdistä kuvia, jotka haluavat kollaasiinsa laittaa ja liimaavat ne sitten paperiarkille. Kullekin ryhmälle annetaan erilainen aihe julisteeseen, esim. rauha, ennakkoluulottomuus, kunnioittava kohtaaminen, tasa-arvo.

Toteuttakaa koko koulun yhteinen vihapuheen vastainen valokuvanäyttely. Kaikki koulun oppilaat kirjaavat oman vihapuheen vastaisen ajatuksensa vaakasuuntaiselle A4 paperille isoin selkein kirjaimin esimerkiksi tussilla. Koulun vanhimmista oppilaista muodostettu ryhmä pitää valokuvastudiota, jossa on valmiina isoja punaisia kartonkisydämiä. Oppilaat käyvät kuvauttamassa itsensä oman ajatuksensa kanssa. Kätevintä on kiinnittää oma paperi sinitarralla sydämeen. Kuvat tulostetaan ja niistä tehdään valokuvanäyttely koulun seinälle. Luokissa on hyvä käsitellä syrjintää ja rasismia ennen omien ajatusten muodostamista. Filmejä ja toimintaideoita löydät Ei vihapuheelle -kampanjan sivuilta.

Läntisen tuolla puolen on mediakasvatusmateriaali, jonka kohderyhmänä ovat erityisesti yläkoulun ja toisen asteen opiskelijat. Materiaali sisältää neljä osiota: Länsi ja viihde, Länsi mediassa, Kuvien taakse ja Länsi-Sahara. Se johdattaa analysoimaan filmejä, sarjakuvia, sketsiviihdettä, mediatekstejä ja uutiskuvia. Länsi-Sahara osio haluaa herättää ihmisten tietoisuutta kansasta, joka elää jo kolmannessa sukupolvessa pakolaisleireillä.

Vihapuheesta dialogiin sisältää harjoituksia ja tehtäviä, jotka rakentavat vuorovaikutusta ja auttavat tunnistamaan vihapuhetta ja vihapuheeseen johtavia ennakkoluuloja.

Syrjinnän kielto on kirjattu Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen (2. ja 7. artikla). Kasvattajille ja oppijoille asianmukaista tietoa ihmisoikeuksista on tarjolla Ihmisoikeusliiton sivuilla. Samoilla sivuilla on myös erilaisia pari- ja ryhmätyöskentelyyn soveltuvia harjoituksia eri ihmisoikeuksista sekä oppaita ihimisoikeuksien käsittelyyn.  Sivut sopivat erityisesti tiedonhakuun sekä pari- ja ryhmätyöskentelyyn peruskoulussa ja toisella asteella, mutta ovat sovellettavissa ikäryhmäkohtaisesti myös nuoremmille.

Normipyöritys tutkii pelillisin menetelmin yhteiskunnan normeja ja ennakkoluuloja. Linkin takaa löydät Normipyöritys-pelilaudan sekä pelin oheismateriaalin ja ohjeet peliin. Peli sopii monen eri aineen tunnille pelattavaksi ja pohdittavaksi.

Normikriittinen opetusmateriaali Älä oleta tarjoaa opettajalle hyvät taustatiedot syrjinnän vastaisuudesta ja sisältää myös hyviä harjoituksia. Normit ovat oletuksia siitä, minkälaisia ihmiset ovat ja minkälaisia heidän tulisi olla. Ne ovat usein ääneen lausumattomia sääntöjä. Ne säätelevät sitä ketkä tulevat nähdyksi, ketkä pääsevät ääneen, ketkä kuuluvat mukaan ja ketkä jäävät ulkopuolelle. Oppaan harjoitukset on suunnattu yläkouluun ja toiselle asteelle, mutta ovat sovellettavissa nuoremmillekin.

Art against racism -opas ohjeistaa rasisminvastaiseen taidetoimintaan nuorten kanssa. Opas antaa tietoa rasismista, rasisminvastaisuudesta, taiteen hyödyntämisestä rasisminvastaisessa toiminnassa sekä yhteisötaiteellisen prosessin ohjaamisesta.

Olemme koonneet monipuolisen videolinkki- ja musiikkilistan tehtäväideoineen.  Tämän listan vinkit sopivat erityisesti yläkouluun ja toiselle asteelle.

Maailmankoulun matkalaukut ”Moninainen Suomi” ja ”Moninaiset perheet” sopivat hyvin näiden teemojen käsittelyyn.

 

 

 

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
maailmankoulu@rauhankasvatus.fi

Kasvata rohkeasti
aktiivisia maailmankansalaisia!

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää, niin voit lähettää sähköpostia täältä.

Start typing and press Enter to search