Skip to content

Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Tavoite: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

Väkivallattomuus, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, läpinäkyvyys ja vastuunkanto ovat rauhanomaisten yhteiskuntien ja siten kestävän tulevaisuuden peruspilareita.

Alatavoitteet tiivistetysti:

  • Vähentää väkivaltaa ja siihen liittyviä kuolemantapauksia merkittävästi kaikkialla.
  • Lopettaa kaikki lapsiin kohdistuva väkivalta ja kidutus.
  • Edistää oikeusturvaa ja varmistaa, että kaikilla on yhtäläinen pääsy oikeuspalveluiden piiriin.
  • Taistella järjestäytyneen rikollisuuden muotoja vastaan.
  • Vähentää korruptiota ja lahjontaa merkittävästi.
  • Kehittää tehokkaita, vastuullisia ja läpinäkyviä instituutioita.
  • Varmistaa, että päätöksenteko on joustavaa, osallistavaa ja edustavaa kaikilla tasoilla.
  • Laajentaa ja vahvistaa kehitysmaiden osallistumista maailmanlaajuisissa hallintojärjestelmissä.
  • Laillisen henkilöllisyyden takaaminen kaikille vuoteen 2030 mennessä.
  • Taata julkinen tiedonsaanti ja turvata perusoikeudet kaikille.

Vinkit varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize