Skip to content

8.4. ROMANIEN KANSALLISPÄIVÄ

Romanien kansallispäivää vietetään 8. huhtikuuta ympäri maailman. Romanien kansallispäivä tuo tärkeän juhlapäivän lisäksi myös hyvän mahdollisuuden nostaa esiin romanikulttuuriin ja -kieleen liittyviä teemoja entistä paremmin näkyville. Juhlistakaa päivää esimerkiksi lukemalla otteita romanikirjailijoiden teoksista, perehtymällä romanitaiteilijoiden taideteoksiin, elokuviin ja musiikkiin. Keitä taiteilijoita jo tunnette? Keihin voisitte vielä tutustua tarkemmin? Tällä sivulla on runsaasti vinkkejä eri alojen romanitaiteilijoiden tuotannosta.

Kouluissa, oppilaitoksissa ja päiväkodeissa on hyvin erilaisia lähtökohtia siihen, miten hyvin romanikieltä- ja kulttuuria tunnetaan riippuen myös siitä, miten paljon oppilaissa ja henkilökunnassa on romaneja. Jos et itse ole romani, eikä ryhmässäsi ole romanilapsia tai -nuoria, tutustukaa mahdollisimman monipuolisesti eri materiaaleihin, jotka esittelevät romanikulttuuria. Esimerkiksi lastenkirjojen tarinoissa ja kuvituksissa, elokuvissa ja koulujen oppikirjoissa ei juurikaan romaneita näy ja osalla lapsista ja nuorista voi olla hyvin vähän tietoa tai vääriä käsityksiä romaneista.

Suomen romanit ovat saapuneet maahan yli 500 vuotta sitten, mutta edelleen iso osa heistä kokee arjessaan ennakkoluuloja, tietämättömyyttä ja syrjintää. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen mukaan romanit kohtaavat syrjintää niin julkisilla paikoilla, viranomaisten taholta sekä työn ja asunnon haussa Suomessa. Romanien hyvinvointitutkimuksen (Roosa) osallistujista lähes joka toinen oli kokenut epäoikeudenmukaista kohtelua vieraalta ihmiseltä julkisella paikalla. Kokemukset olivat erityisen yleisiä nuorten keskuudessa. Syrjintäkokemukset heikentävät osallisuuden kokemusta. Osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa voidaan edistää muun muassa koulutuksella, työllisyydellä ja asumisolosuhteilla.

Tälle sivulle on koottu käytännöllisiä ideoita ja materiaalia siihen, miten eri ikäisten lasten ja nuorten kanssa voidaan juhlistaa romanien kansallispäivää. Lisäksi vinkkien tarkoitus on lisätä tietoa romanikulttuurista, sekä käsitellä romaneihin kohdistuvia ennakkoluuloja ja heidän kokemaansa syrjintää. Materiaalien ja tehtävien tärkeimpänä tavoitteena on edistää romanien yhdenvertaisuutta ja parantaa romanien yhteiskunnallista asemaa.

Vinkkejä varhaiskasvatukseen ja alakouluille

1.  Sukeltakaa satujen ja tarinoiden maailmaan!

Juhlikaa romanien kansallispäivää satujen ja tarinoiden avulla! Täältä löydätte listan romanikulttuuria käsitteleviä kuvakirjoja, jotka ovat kirjastoista lainattavissa.

2. Romanilippu, -kieli ja -puvut tutuiksi

Tutustukaa romanilippuun ja sen väreihin. Voitte piirtää lippuja ja tehdä niistä hienon lippunauhan luokkaan. Tietoa lipun väreistä ja symboliikasta löydät täältä.

Suomessa puhuttu romanikieli on erittäin uhanalainen kieli. Tutustukaa kieleen esimerkiksi kuuntelemalla mestarilaulaja Hilja Grönforsin romanikielisiä lauluja.

Ihastelkaa romanipukuja! Googlen kuvahaulla löydät esimerkiksi paljon upeita pukukuvia. Lisätietoa romanien pukeutumisesta löydät esimerkiksi täältä. Tulostettavat paperinuket romanit.fi-sivustolta löydät täältä.

Vinkkejä yläkouluille ja toiselle asteelle

1. Keitä romanitaiteijoita tunnette?

Juhlistakaa Romanien kansallispäivää tutustumalla tunnettuihin romanitaiteijoihin ja heidän teoksiinsa. Taiteilijaesittelyitä ja esimerkkejä heidän taiteestaan löydät www.romanit.fi-sivustolta.

Olemme koonneet alle vinkkejä musiikista, dokumenteista ja animaatioista, joiden kautta voitte nostaa tärkeitä romanikulttuuriin ja -kieleen liittyviä aiheita esille luokassa juhlapäivänä. Lisäksi sivuston loppupuolelta löydät materiaalia ja tehtävävinkkejä erityisesti romaneja koskevan syrjinnän käsittelyyn opetuksessa.

Musiikkia

Mercedes Bentso aka Linda-Maria Roine sai tehtäväkseen kirjoittaa räp-biisin omasta koulukiusaamisestaan tanssiteokseen Break the Fight – I was here! Räpistä on tehty koko hankkeen kipeitä tunteita kuvaava tunnusbiisi Viimeinen koulupäivä.

Sisäministeriön Meijän puolue -kampanjasta syntyi kahdeksan räppärin ja lukuisien muiden muusikoiden voimin iso liuta kappaleita, joiden tarkoitus on herättää ajatuksia ja keskustelua romanien asemasta Suomessa. Tästä kampanjasta muotoutui myöhemmin myös kokoonpano GG Caravan, joka jatkoi syrjinnän- ja rasiminvastaisten biisien tekemistä. GG nimen alussa tulee sanoista Gelem Gelem, joka tarkoittaa Kuljen kuljen.

Voit aloittaa romanien kansallispäivän viettämisen itseironisella Permu-kappaleella. Palefacen ja romanilaulujen tunnetun tulkitsijan Hilja Grönforsin yhteinen kappale Saapuu elokuun yö yhdistelee räpin ja romanimusiikin perinteitä.

Osana Nuoren Voiman Liiton TAIDE2015 -kampanjaa eduskuntavaalien 2015 alla 200 kansanedustajalle lähetettiin kysymys: Mikä on taiteen merkitys? 50 kansanedustajaa vastasi. Vastaukset jaettiin taiteilijoille, jotka toteuttivat niiden perusteella uusia teoksia. Yle taltioi teoksista 30 minidokumenttia. Hilja Grönforsin laulu Tuulen tie on yksi näistä.

Animaatioita

Katariina Lillqvistin käsikirjoittamien ja ohjaamien nukkeanimaatioiden sarja ”Mire Bala Kale Hin”, suomeksi ”Hiukseni ovat mustat”, koostuu kuudesta yhdeksän minuutin mittaisesta romanitarinasta. Katariina Lillqvist ja monikansallinen työryhmä kokosivat romanitarinoita eri puolilta maailmaa. Tarinat perustuvat suulliseen romaniperinteeseen. Animaatioissa tarkastellaan romanien sortoa ja ahdasta asemaa vajoamatta synkkyyteen. Kaikki tarinat päättyvät onnellisesti. Videot ovat englanninkielisiä.

Dokumenttielokuva

Katriina Lillqvistin ohjaama dokumenttielokuva ”Eihän tämä maa minun omani ollut – This country was not mine” keskittyy romanilaulujen mestarilliseen tulkitsijaan Hilja Grönforsiin ja käsittelee samalla romanien historiaa. Dokumentti on puhuttu suomeksi ja romanikielellä sekä tekstitetty englanniksi. Osa 1, osa 2, osa 3 ja osa 4.

2. Romanit, koulujen unohdettu vähemmistö?

Tutustukaa oppilaiden kanssa Ihmisoikeusliiton haastattelu- ja kuvasarjaan ”Erilaisia, mutta samaa kansaa,” joka esittelee viisi romaninuorta, jotka kertovat elämästään Suomessa. Jatkohaastattelussa he kertovat, mikä on muuttunut vuodessa. Poimikaa tarinoista asioita, jotka ovat näille nuorille tärkeitä ja arvokkaita romanikulttuurissa.

Katsokaa yhdessä All Romani Panel -video romaneihin kohdistuvista ennakkoluuloista ja asenteista. Videossa romanit kertovat omista kokemuksistaan ja vastaavat yleisimpiin kysymyksiin ja väärinymmärryksiin.

Tutkikaa Voima-lehden ”Kuka saa olla mainoksen suomalainen”-artikkelin kuvastoa tai oppilaat voivat lukea koko artikkelin. Kuvat ovat taiteilija Irmeli Huhtalan näyttelystä ”Koti etsii ihmistä – romanikuvat mainoksissa”. Taiteilija toivoo kuvien herättävän katsojaa pohtimaan mahdollisia romaneihin liittämiään ennakkoluuloja. Keskustelkaa oppilaiden kanssa kuvista ja siitä, miksi tämän tyyppisiä kuvia emme juuri mainoskuvissa näe. Pohdittavia kysymyksiä voivat olla: Kuka saa olla mainosten suomalainen ja miksi? Kuka tästä päättää? Kenen siitä pitäisi saada päättää? Mitä, jos mainoskuvissa suomalaisuutta kuvattaisiin laajemmin?

Romanit, koulujen unohdettu vähemmistö? www.romanit.fi -sivusto on koonnut 7–9 luokkien opettajille laajan romanien yhdenvertaisuuskysymyksiin liittyvän tehtäväpaketin, jossa on runsaasti valmiita tuntisuunnitelmavinkkejä. Sivustoon kannattaa tutustua laajemminkin, sillä se tarjoaa tietoa romanien historiasta, kielestä, tapakulttuurista ja nykypäivästä sekä kumoaa ennakkoluuloja vaikeitakaan aiheita kaihtamatta. Sivuilla on tietoa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä romanikielellä.

Lisämateriaalia

Maailmankoulun Moninainen Suomi -virtuaalilaukku sisältää valmiita työpaja-/tuntisuunnitelmia materiaaleineen ja harjoituksineen yhtenä teemanaan vähemmistöt Suomessa (esimerkiksi romanit, saamelaiset, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt). Kannattaa tutustua sisältöön ja poimia ryhmällenne sopivat tehtävät!

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize