Skip to content

Sukupuolten tasa-arvo

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Tavoite: Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia

Tyttöjen ja naisten kouluttaminen, heihin kohdistuvan väkivallan ja syrjinnän lopettaminen sekä heidän mukaan ottamisensa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon hyödyttää yhteiskuntien ja koko maailman kestävää kehitystä.

Alatavoitteet tiivistetysti:

  • Lopettaa kaikenlainen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan syrjintä ja väkivalta kaikkialla.
  • Lopettaa kaikki haitalliset käytännöt, kuten lapsi- ja pakkoavioliitot sekä sukupuolielinten silpominen.
  • Tunnustuksen ja arvon antaminen palkattomalle hoito- ja kotityölle.
  • Taata täysvaltaiset ja tehokkaat mahdollisuudet osallistumiseen ja johtajuuteen kaikilla päätöksenteon tasoilla.
  • Taata yhtäläiset mahdollisuudet seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluihin sekä turvata lisääntymisoikeudet.

Vinkit varhaiskasvatukseen ja alakouluille:

Vinkit yläkouluille ja toiselle asteelle:

  1. Tasa-arvon käsittelyyn
  2. Planin Sanoista tehty -opetusmateriaalipaketti
    Paketti sisältää kolme kaksoistunnin mittaista tehtäväkokonaisuutta, joiden teemat ovat sukupuoliin liitettävät stereotypiat, tasa-arvo ja digitalisaation vaikutukset naisten ja tyttöjen asemaan globaalisti. Tehtävissä hyödynnetään uudenlaista Sheboard-sovellusta, joka on luotu työvälineeksi kyseenalaistamaan haitallisia sukupuolistereotypioita. Oppilaat pääsevät tehtävien avulla tutkimaan sekä omia ennakko-oletuksiaan että tarkastelemaan mediaa ja sosiaalisen median eri ilmiöitä sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulmista! Tämä materiaali ja sen tehtävät taatusti herättävät keskustelua ja uusia oivalluksia!
Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize