Skip to content

Världsskolan

Global School

Världsskolan

Världsskolan bjuder på unik verksamhet för att utveckla och stöda globalfostringsarbete.

Projektet Världsskolan har satts igång av Fostrare för Fred rf. år 2006 i Uleåborg. Verksamheten utvecklades år 2010 till Åbo och Helsingfors. Från och med 2010 har Institutet för Fredfostran varit ansvarig för verksamheten. Samarbetspartner finns i olika organisationer.

Världsskolans verksamhetsställen

Världsskolans verksamhetsställen finns i Åbo, Uleåborg, Helsingfors, Joensuu, Karleby och Tammerfors. Världsskolans personal jobbar i Åbo, Tammerfors och Uleåborg i undervisningsväsendens utrymmen och samarbetar fast med kommunerna och med universitetens lärarutbildningar. Projektet stöds av utrikesministeriet. Kontaktuppgifter.

För lärare

Material för skolvärlden

Världsskolans mål är att utveckla och sprida olika material om global fostran till skolvardagen. Världsskolan fungerar som en länk mellan skolvärlden och civilsamhället. Materialen som används är producerade av olika medborgarorganisationer och Världsskolan strävar till att de är testade och passande för skolvärlden.

Här är en omfattande nätmaterialbank som är riktat för lärare:

Morgonsamlingsmaterial för skolor
Material för lågstadiet
Material för högstadiet och gymnasium
Nätspel

Läroplanens arbetsområden som del av undervisningen

Materialet om global fostran stöder väldigt bra läroplanens arbetsområden. Att växa som människa, kulturidentitet och internationalitet, kommunicering och mediekompetens, deltagande medborgarskap och ansvar om miljön, välstånd och hållbar framtid är helheter som går lätt att tillämpa med Världsskolans material.

Bibliotek, materialbank och kappsäckar

Världsskolan

Världsskolan har ett omfattande urval av material i sina globaluppfostringsbibliotek i Uleåborg, Helsingfors, Tammerfors och Åbo. Materialet finns för att låna ut gratis för alla som är intresserade. Om du har funderat på ett särskilt tema, åldersgrupp eller materialbehov som du söker material för i vårt bibliotek, får du gärna beställa en personlig boktippstermin. Vi hjälper med att söka fram passande material för specifika behov.

Världsskolans verksamhet innehåller också en materialbank som erbjuder lärare och pedagoger material om global fostran till sitt vardagliga bruk gratis. Världsskolans kappsäckar, som innehåller fem färdiga läromaterialpaket för olika tema av global fostran, finns också att lånas ut för undervisning. Världsskolan uppdaterar för tillfället materialbanken och snart kommer kappsäckarna finnas även virtuellt!

Global School

Global School (Maailmankoulu) connects NGOs and educational professionals offering expert support for both on the matters of global education. This unique co-operation aims to support and contribute to equality and global citizenship. Global School has provided support services for teachers both locally and online since 2006 by providing free, easy-to-use and easily accessible global education materials produced by NGOs for teachers and other educators as well as supporting them in the implementation of peace education. We also provide in-service training on global education for teachers and other educators.

Global School has been administered by the Peace Education Institute since 2010 and its services have expanded in many other parts of Finland. It has thus been the most widespread RKI’s support model for teachers for over ten years.

Global School has branches in Turku, Oulu, Helsinki, Kokkola, Tampere and Joensuu.

Material Bank

We offer a Material Bank with critically selected material that supports equality and global citizenship. The materials are chosen, tested and critically valued regarding the standards of critical global education. You can also find material in English here. These materials for global education support the new national curricula for schools in Finland. For example, the aspects of cultural identity and internationality, communication and media competence, participatory citizenship and taking care of our environment for a sustainable future are central themes in both the Finnish curricula and the Global School materials.

Global School is supported by the Ministry of Foreign Affairs.

Find out more about peace education and the Peace Education Institute in English

Rauhankasvatusinstituutti
Sturenkatu 11
00510 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize