Världsskolan bjuder på unik verksamhet för att utveckla och stöda globalfostringsarbete.

Projektet Världsskolan har suttits igång av Fostrare för Fred rf. i år 2006 i Uleåborg. Verksamheten bredades ut 2010 till Åbo och Helsingfors. Från början av 2010 har Institutet för Fredfostran varit ansvarig för verksamheten. Samarbetspartner finns i olika föreningar.

Världsskolans verksamhetsställen

Världsskolans verksamhetsställen finns i Åbo, Uleåborg, Helsingfors, Karleby och Tammerfors. Världsskolans personal jobbar i Åbo, Tammerfors och Uleåborg i undervisningsväsens utrymmen och samarbetar fast med kommunernas undervisningsväsen och med universitetens lärarutbildning tillsammans. Projektet stöds av utrikesministeriet. Kontaktuppgifter.

För lärare

Material för skolvärlden

Världsskolans mål är att utveckla olika sätt att ta material om global fostran, som är testad och har konstaterats vara bra, till skolvardagen.

Här är en omfattande nätmaterialbank som är inriktat för lärare:

Morgonsamlingsmaterial för skolor
Material för lågstadiet
Material för högstadiet och gymnasium
Nätspel

Läroplanens arbetsområden som del av undervisningen

Materialet om global fostran stöder väldigt bra läroplanens arbetsområden. Att växa som människa, kulturidentitet och internationalitet, kommunicering och mediekompetens, deltagande medborgarskap och ansvar om naturen, välstånd och hållbar framtid är helheter som går lätt att tillämpa med Världsskolans material.

Bibliotek, materialbank och kappsäckar

Världsskolan har ett omfattande urval av material i sina globaluppfostringsbibliotek i Uleåborg, Tammerfors och Åbo. Materialet finns för att låna ut gratis för alla som är intresserade. Om du har funderat på ett särskilt tema, åldersgrupp eller materialbehov som du söker material för i vårt bibliotek, får du gärna beställa en personlig boktippstermin. Då hjälper vi på plats att söka fram passande material och vid behov hjälper vi också med nätmaterial.

Världsskolans verksamhet innehåller också ent materialbank där lärare och fostrare får material om global fostran till sitt bruk gratis. Världsskolans kappsäckar, som innehåller tio färdiga läromaterialpaketer för olika tema av global fostran, finns också att lånas ut för undervisning. 

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
maailmankoulu@rauhankasvatus.fi

Kasvata rohkeasti
aktiivisia maailmankansalaisia!

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää, niin voit lähettää sähköpostia täältä.

Start typing and press Enter to search