Skip to content

Tasa-arvo toimintakulttuurin keskiöön

Täydennyskoulutus varhaiskasvatuksen ja eri asteiden koulujen ammattilaisille

TASA-ARVO TOIMINTAKULTTUURIN KESKIÖÖN

Miten sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voi edistää koulun ja päiväkodin arjessa? Miten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma jalkautetaan osaksi toimintakulttuuria? Millaisia käytännöllisiä työkaluja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tueksi on tarjolla?

RKI järjestää Opetushallituksen tuella maksuttomia täydennyskoulutuksia koulujen ja päiväkotien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelusta. Koulutus koostuu kahdesta lähipäivästä, itsenäisistä tehtävistä sekä ohjatusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tekemisestä tai muusta projektityöstä.

Mitä opit koulutuksen käytyäsi?

Koulutuksessa opitaan käyttämään uutta Gender Equality Charter Mark -tasa-arvotyökalua, jonka avulla jokainen koulu ja päiväkoti voi löytää itselleen sopivia tapoja sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Työkalu tarjoaa kouluille ja päiväkodeille ohjenuoria ja tukea koulun ja päiväkodin johtajuuden, opetussuunnitelman, ympäristön, asenteiden ja yhteisön tasa-arvoistamiseen. Tasa-arvotyökalun käytöstä on hyviä kokemuksia kouluissa ympäri Eurooppaa, ja nyt työkalua pääsee hyödyntämään myös Suomessa!

Koulutuksissa annetaan myös valmiuksia seksuaaliseen häirintään puuttumiseksi, koulutus- ja uravalintojen segregaation purkamiseksi ja sukupuolen moninaisuuden huomioimiseksi kasvatuksessa. Lisäksi tutuksi tulevat tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät lait ja asiakirjat.

Ilmoittaudu oman paikkakuntasi koulutukseen!

Varhaiskasvatuksen ja eri asteiden koulujen ammattilaisille suunnatut koulutukset järjestetään ympäri Suomea vuoden 2020 aikana. Alta löydät lisätietoja tulevien koulutusten ilmoittautumismahdollisuuksista.

 • Joensuu (varhaiskasvatus ja eri asteiden koulut): ti 6.10., ti 20.10. & ti 17.11. klo 16-19. Ilmoittaudu Joensuun kaupungin omassa ilmoittautumisjärjestelmässä.
 • Jyväskylä (varhaiskasvatus): 28.9. ja 26.10. Ilmoittautuminen Jyväskylän SAPin kautta.
 • Jyväskylän kesäyliopisto / O3-kunnat (varhaiskasvatus ja eri asteiden koulut): ti 29.9. & ti 27.10. klo 9-15.  Ilmoittaudu Hellewi-ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
 • Kokkola (varhaiskasvatus ja alakoulu): ke 16.9. & to 5.11. klo 9-15.
 • Kokkola (yläkoulu ja lukio): ti 15.9. & ke 4.11. klo 9-15. 
 • Lappeenranta (varhaiskasvatus): to 10.9. & to 29.10.  klo 8-16. Ilmoittaudu tästä!
 • Mikkelin kesäyliopisto (varhaiskasvatus ja eri asteiden koulut): to 3.9. & to 8.10. klo 12-17.
 • Oulu (varhaiskasvatus ja peruskoulu): Päiviä on jouduttu siirtämään epidemian vuoksi, koulutuspäivät varmentuvat elokuussa.
 • Turku (varhaiskasvatus ja alakoulu): to 1.10. & to 12.11. klo 9-15. Turun kaupungin työntekijöiden ilmoittautuminen SAPin kautta, muut: heli.arosuo (at) turku.fi
 • Turku (yläkoulu ja lukio): ti 1.9. & ke 11.11. klo 9-15.  Turun kaupungin työntekijöiden ilmoittautuminen SAPin kautta, muut: hanna.ruohikko (at) turku.fi
 • Vantaa (2. aste): ti 8.9. & to 22.10. Ilmoittautuminen Osuman kautta.

Lisätietoja

Ota yhteyttä koulutussuunnittelija Minna Lyytiseen, mikäli kiinnostuit osallistumisesta, koulutuksen järjestämisestä tai muusta yhteistyöstä!

Minna Lyytinen
Koulutussuunnittelija, oppilaitostyö
minna.lyytinen(at)rauhankasvatus.fi
+358 50 470 2926

oph_rahoittaa_rgb
Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize