Skip to content

Tasa-arvo toimintakulttuurin keskiöön

Täydennyskoulutus varhaiskasvatuksen ja eri asteiden koulujen ammattilaisille

TASA-ARVO TOIMINTAKULTTUURIN KESKIÖÖN

Hei! Päivitämme uusimman tiedon Tasa-arvokoulutuksistamme Rauhankasvatusinstituutin uusille verkkosivuille. Tervetuloa!

https://rauhankasvatus.fi/tasa-arvo-toimintakulttuurin-keskioon/

Miten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voi edistää koulun ja päiväkodin arjessa? Miten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma jalkautetaan osaksi toimintakulttuuria? Millaisia käytännöllisiä työkaluja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tueksi on tarjolla?

Rauhankasvatusinstituutti järjestää Opetushallituksen tuella maksuttomia täydennyskoulutuksia koulujen ja päiväkotien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelusta. Koulutus tarjoaa oppilaitoksille käytännön työkaluja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimiseksi, päivittämiseksi ja arvioimiseksi.
 

Tasa-arvokompassi

Koulutuksessa opitaan käyttämään uutta Tasa-arvokompassi -tasa-arvotyökalua, jonka avulla jokainen koulu ja päiväkoti voi löytää itselleen sopivia tapoja sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tasa-arvokompassi tarjoaa kouluille ja päiväkodeille ohjenuoria ja tukea koulun ja päiväkodin johtajuuden, opetussuunnitelman, ympäristön, asenteiden ja yhteisön tasa-arvoistamiseen. Rauhankasvatusinstituutti on kehittänyt Tasa-arvokompassin eurooppalaisten kumppaneiden kanssa osana Erasmus+ -rahoitteista hanketta, Gender Equality in Schools, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. 

Koulutuksissa annetaan myös valmiuksia seksuaaliseen häirintään puuttumiseksi, koulutus- ja uravalintojen segregaation purkamiseksi ja sukupuolen moninaisuuden huomioimiseksi kasvatuksessa. Lisäksi tutuksi tulevat tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät lait ja asiakirjat.

 

 

Lisätietoja

Ota yhteyttä, mikäli kiinnostuit osallistumisesta, koulutuksen järjestämisestä tai muusta yhteistyöstä!

Mari-Anne Okkolin
Johtava asiantuntija, oppilaitosyhteistyö
tasa-arvokompassi[at]rauhankasvatus.fi

Ilmoittaudu oman paikkakuntasi koulutukseen!

Varhaiskasvatuksen ja eri asteiden koulujen ammattilaisille suunnatut koulutukset järjestetään ympäri Suomea vuoden 2020 aikana ja kevään 2021 aikana.

 Alta löydät lisätietoja tulevien koulutusten ilmoittautumismahdollisuuksista.

 • Joensuu (varhaiskasvatus ja eri asteiden koulut): ti 6.10., ti 20.10. & ti 17.11. klo 16–19. Ilmoittaudu Joensuun kaupungin omassa ilmoittautumisjärjestelmässä.
 • Jyväskylä (varhaiskasvatus): ma 28.9. ja ma 26.10. Ilmoittautuminen Jyväskylän SAPin kautta.
 • Jyväskylä (perusopetus): tammi-helmikuu 2021.
 • Jyväskylän kesäyliopisto / O3-kunnat (varhaiskasvatus ja eri asteiden koulut): ti 29.9. & ti 27.10. klo 9–15.  Ilmoittaudu Hellewi-ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
 • Kokkola (varhaiskasvatus, perusopetus, lukio): ti 15.9. & ke 4.11. klo 9–15. 
 • Lappeenranta (varhaiskasvatus): to 10.9. & to 29.10.  klo 8–16.
 • Mikkelin kesäyliopisto (varhaiskasvatus ja eri asteiden koulut): to 3.9. & to 8.10. klo 12–17.
 • Oulu (varhaiskasvatus ja peruskoulu): Päiviä on jouduttu siirtämään epidemian vuoksi, koulutuspäivät varmentuvat syksyllä.
 • Turku (varhaiskasvatus ja alakoulu): to 1.10. & to 12.11. klo 13–16. Turun kaupungin työntekijöiden ilmoittautuminen SAPin kautta, muut: heli.arosuo [at]turku.fi
 • Turku (yläkoulu ja lukio): ti 1.9. & ke 11.11. klo 9–15.  Turun kaupungin työntekijöiden ilmoittautuminen SAPin kautta, muut: hanna.ruohikko[at]turku.fi
 • Vantaa (2. aste): ti 8.9. & to 22.10. Ilmoittautuminen Osuman kautta.

Tasa-arvokompassit eri koulutusasteille

Tasa-arvokompassin avulla on mahdollista laatia tai päivittää varhaiskasvatusyksikön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja säännöllisesti käytettynä yksiköt pystyvät sen avulla seuraamaan oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyönsä etenemistä. Kompassin avulla tehty arviointi kannattaakin liittää osaksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia.

Lataa alla olevista kuvakkeista oman koulutusasteesi kompassi (pdf)

Varhaiskasvatus

Perusopetus

Oppilaitos

Rauhankasvatusinstituutti
Sturenkatu 11
00510 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize