Skip to content

Tasa-arvo toimintakulttuurin keskiöön

Täydennyskoulutus varhaiskasvatuksen ja eri asteiden koulujen ammattilaisille

TASA-ARVO TOIMINTAKULTTUURIN KESKIÖÖN

Miten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voi edistää koulun ja päiväkodin arjessa? Miten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma jalkautetaan osaksi toimintakulttuuria? Millaisia käytännöllisiä työkaluja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tueksi on tarjolla?

Rauhankasvatusinstituutti järjestää Opetushallituksen tuella maksuttomia täydennyskoulutuksia koulujen ja päiväkotien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelusta. Koulutus tarjoaa oppilaitoksille käytännön työkaluja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimiseksi, päivittämiseksi ja arvioimiseksi.

 

Tasa-arvokompassi

Koulutuksessa opitaan käyttämään uutta Tasa-arvokompassi (Gender Equality Charter Mark) -tasa-arvotyökalua, jonka avulla jokainen koulu ja päiväkoti voi löytää itselleen sopivia tapoja sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tasa-arvokompassi tarjoaa kouluille ja päiväkodeille ohjenuoria ja tukea koulun ja päiväkodin johtajuuden, opetussuunnitelman, ympäristön, asenteiden ja yhteisön tasa-arvoistamiseen. Tasa-arvokompassin (Gender Equality Charter Mark) käytöstä on hyviä kokemuksia useasta Euroopan maasta.

Koulutuksissa annetaan myös valmiuksia seksuaaliseen häirintään puuttumiseksi, koulutus- ja uravalintojen segregaation purkamiseksi ja sukupuolen moninaisuuden huomioimiseksi kasvatuksessa. Lisäksi tutuksi tulevat tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät lait ja asiakirjat.

 

Ilmoittaudu oman paikkakuntasi koulutukseen!

Varhaiskasvatuksen ja eri asteiden koulujen ammattilaisille suunnatut koulutukset järjestetään ympäri Suomea vuoden 2020 aikana ja kevään 2021 aikana. Alta löydät lisätietoja tulevien koulutusten ilmoittautumismahdollisuuksista.

 • Joensuu (varhaiskasvatus ja eri asteiden koulut): ti 6.10., ti 20.10. & ti 17.11. klo 16–19. Ilmoittaudu Joensuun kaupungin omassa ilmoittautumisjärjestelmässä.
 • Jyväskylä (varhaiskasvatus): ma 28.9. ja ma 26.10. Ilmoittautuminen Jyväskylän SAPin kautta.
 • Jyväskylä (perusopetus): tammi-helmikuu 2021.
 • Jyväskylän kesäyliopisto / O3-kunnat (varhaiskasvatus ja eri asteiden koulut): ti 29.9. & ti 27.10. klo 9–15.  Ilmoittaudu Hellewi-ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
 • Kokkola (varhaiskasvatus, perusopetus, lukio): ti 15.9. & ke 4.11. klo 9–15. 
 • Lappeenranta (varhaiskasvatus): to 10.9. & to 29.10.  klo 8–16.
 • Mikkelin kesäyliopisto (varhaiskasvatus ja eri asteiden koulut): to 3.9. & to 8.10. klo 12–17.
 • Oulu (varhaiskasvatus ja peruskoulu): Päiviä on jouduttu siirtämään epidemian vuoksi, koulutuspäivät varmentuvat syksyllä.
 • Turku (varhaiskasvatus ja alakoulu): to 1.10. & to 12.11. klo 13–16. Turun kaupungin työntekijöiden ilmoittautuminen SAPin kautta, muut: heli.arosuo [at]turku.fi
 • Turku (yläkoulu ja lukio): ti 1.9. & ke 11.11. klo 9–15.  Turun kaupungin työntekijöiden ilmoittautuminen SAPin kautta, muut: hanna.ruohikko[at]turku.fi
 • Vantaa (2. aste): ti 8.9. & to 22.10. Ilmoittautuminen Osuman kautta.

Lisätietoja

Ota yhteyttä, mikäli kiinnostuit osallistumisesta, koulutuksen järjestämisestä tai muusta yhteistyöstä!

Mari-Anne Okkolin
Johtava asiantuntija, oppilaitosyhteistyö
tasaarvotoimintakulttuurinkeskioon@rauhankasvatus.fi

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize