Skip to content

Vesiaiheisia tehtäviä

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Varhaiskasvatus:

Käytännön toimia päiväkotiarkeen. Lasten maapalloretki -materiaalissa Sakke Sammakko auttaa lapsia säästämään vettä päiväkodin arjessa, s. 26-41. Tehtävissä esimerkiksi tarkkaillaan hanojen valumista ja tehdään vessanpöntön säiliöön huuhteluveden määrää pienentävä toimenpide.

 

 

Vesituhlarihippa (Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus: Kiuru ja koppakuoriainen):

Sateisen sään leikiksi sopii vesituhlarihippa. Yksi leikkijöistä on vesituhlari, jota muut juoksevat karkuun. Turvassa leikkijät ovat leikkialueen niissä paikoissa, joista löytyy vettä. Kun vesituhlari saa leikkijän kiinni, tulee tästäkin vesituhlari, eli vesituhlareiden määrä kasvaa leikin jatkuessa. Vesituhlarit eivät saa tulla turvapaikkana olevien vesilätäköiden luokse vaan juoksevat näiden
välisellä alueella. Leikin loppua voi vaikeuttaa siten, että viimeinen leikkijä pelastuu vesituhlariksi muuttumiselta, jos hän tietää jonkun vedensäästökeinon. Muuten hänestä tulee seuraavan kierroksen ensimmäinen vesituhlari.

 

Kuravedestä juomavettä (Yhteinen maapallo, varhaiskasvatusversio s. 19)

Tavoite: Havainnollistaa veden puhdistusta ja pohjaveden muodostumista
maapallolla
Tarvikkeet: hiekkaa, maitopurkki, lasipurkki, kuravettä

Sadevesi puhdistuu suodattuessaan maapallon maakerrosten läpi pohjavedeksi.
Tutkikaa puhtaan juomaveden muodostumista maapallolla yksinkertaisen kokeen avulla:
1. Puhdistakaa koetta varten noin litra hiekkaa huuhtelemalla sitä vedessä useita kertoja.

2. Leikatkaa maitopurkin yläosa pois ja pistäkää pohjaan pieniä reikiä. Nostakaa pesty
hiekka maitopurkkiin ja asettakaa maitopurkki tukevasti lasipurkin päälle.
3. Hakekaa kuravettä tai valmistakaa sellaista sekoittamalla veteen multaa. Kaatakaa
pieni määrä kuravettä maitopurkkiin. Tarkastelkaa, minkälaista vettä lasipurkkiin
tihkuu ja verratkaa sitä alkuperäiseen sameaan veteen.

Alakoulu:

Pohdintakysymyksiä vedestä (Planin Globaalikoulu: Lapsen oikeuksien kymppi)

1. Mihin kaikkeen käytät vettä päivän aikana? Kirjoita vihkoosi mahdollisimman monta
veden käyttötarkoitusta.
2. Mihin käyttötarkoituksiin voi käyttää myös likaista vettä?
3. Mitkä taudit leviävät likaisen veden välityksellä? Etsi tietoa kirjastosta tai internetistä
ja listaa mahdollisimman monta likaisen veden välityksellä tarttuvaa tautia.
4. Mitä tekisit, jos sinulla olisi vain viisi litraa vettä käytössäsi koko päivänä?

 

Kuravedestä juomavettä (Yhteinen maapallo, s. 19)

Tavoite: Havainnollistaa veden puhdistusta ja pohjaveden muodostumista
maapallolla
Tarvikkeet: hiekkaa, maitopurkki, lasipurkki, kuravettä

Sadevesi puhdistuu suodattuessaan maapallon maakerrosten läpi pohjavedeksi.
Tutkikaa puhtaan juomaveden muodostumista maapallolla yksinkertaisen kokeen avulla:
1. Puhdistakaa koetta varten noin litra hiekkaa huuhtelemalla sitä vedessä useita kertoja.

2. Leikatkaa maitopurkin yläosa pois ja pistäkää pohjaan pieniä reikiä. Nostakaa pesty
hiekka maitopurkkiin ja asettakaa maitopurkki tukevasti lasipurkin päälle.
3. Hakekaa kuravettä tai valmistakaa sellaista sekoittamalla veteen multaa. Kaatakaa
pieni määrä kuravettä maitopurkkiin. Tarkastelkaa, minkälaista vettä lasipurkkiin
tihkuu ja verratkaa sitä alkuperäiseen sameaan veteen.

 

Sulavesi-tarkkailutehtävä (Unicef)

Kesto: noin puolet oppitunnista
Kohderyhmä: alakoulut, yläkoulu ja lukio
Tavoite: Ymmärtää, että vesi monissakaan paikoissa ei ole juotavaa – että meille niin tavallinen
asia kuin puhdas vesi ei ole itsestäänselvyys, ja oppia arvostamaan vettä.
Ohjeet: Kerää lunta vesilasiin. Säilytä lasi luokkahuoneessa ja tarkkaile päivän aikana, mitä lumelle
tapahtuu. Kirjoita havaintosi vihkoon. Voit myös kerätä lasiin vettä ojasta, purosta tai lätäköstä.
Tutki mikroskoopilla, minkä näköistä vesi on. Millaisia asioita havaitset mikroskoopilla? Mitä
sinulle tapahtuisi, jos joisit tällaista vettä?
Linkit: likaisesta vedestä johtuvat taudit (pdf)

 

Vesijalanjäljet järjestykseen

Tavoite: Selvittää, millaisia vesijalanjälkiä eri tuotteilla on
Oppiaineet: Ympäristöoppi, maantieto, biologia, kotitalous
WWF:n tehtävässä jokaiselle oppilaalle jaetaan yksi tuotekortti, johon on merkitty kuvassa olevan tuotteen vesijalanjäljen suuruus. Oppilaat lähtevät kyselemään toistensa tuotteita ja niiden vesijalanjälkiä, ja järjestäytyvät riviksi vedenkulutuksen mukaan. Kun rivi on saatu muodostettua, vertaillaan yhdessä tuotteiden vesijalanjälkiä toisiinsa ja mietitään, mikä tekee tuotteesta
ympäristöystävällisen.

Tarkemmat ohjeet tehtävään.
Tuotekortit.

 

Vesi – elämän edellytys! -opas sisältää vesiaiheisia toiminnallisia tehtäviä, joiden vaikeusaste on merkitty vesipisaroin (Unicef).

Det ounbärliga VATTNET -guidebok innebär deltagande övningar (Unicef).

Yläkoulu ja toinen aste

Puhdas vesi -vedenpuhdistus (Unicef)

Kesto: vähintään 1 oppitunti
Kohderyhmä: yläkoulu ja toinen aste
Tavoite: Tutustua puhtaan veden tärkeyteen ja keinoihin puhdistaa vettä juotavaksi.
Ohjeet: Tutustukaa vedenpuhdistamisen tapoihin ja suorittakaa yksi puhdistustapa. Suorittakaa
puhdistus ja tutkikaa tai arvioikaa, miten puhdasta vesi on ennen ja jälkeen puhdistuksen.
Materiaali: vedenpuhdistusmenetelmiä (pdf), likaisesta vedestä johtuvat taudit (pdf)

 

Elämää vähällä vedellä -kirjanpitoprojekti (Yhteinen maapallo, kouluversio s. 32)

Tavoite: ymmärtää konkreettisesti, mitä vesipula tarkoittaa siitä kärsivien ihmisten elämässä
Oppiaineet: maantieto, matematiikka
Oppilaiden tulee yhden päivän ajan suurpiirteisesti mitata ja kirjata ylös omaa vedenkäyttöään.
Tavoitteena on pärjätä päivän ajan mahdollisimman vähällä vedellä. Laatikaa tehtävän aluksi yhdessä taulukkolomake vedenkulutuksen mittaamiseen. Huomioikaa siinä käsienpesu, vessassa käyminen, juominen, suihku, astioiden pesu jne. Verratkaa tämän jälkeen mittaamaanne vedenkulutusta vesipulasta kärsivän alueen ihmisen arkeen: esimerkiksi Perun pääkaupungissa Limassa 1,5 miljoonaa ihmistä joutuu päivittäin tulemaan toimeen vain 5 litralla puhdasta makeaa vettä (Yle 28.5.2015).
Miettikää, mistä omassa vedenkulutuksessa voisi säästää, jotta näin pienellä vesimäärällä tulisi toimeen.
Lähde: Maailma ulottuvillasi

 

Vesijalanjäljet järjestykseen

Tavoite: Selvittää, millaisia vesijalanjälkiä eri tuotteilla on
Oppiaineet: Maantieto, biologia, kotitalous
WWF:n tehtävässä jokaiselle oppilaalle jaetaan yksi tuotekortti, johon on merkitty kuvassa olevan tuotteen vesijalanjäljen suuruus. Oppilaat lähtevät kyselemään toistensa tuotteita ja niiden vesijalanjälkiä, ja järjestäytyvät riviksi vedenkulutuksen mukaan. Kun rivi on saatu muodostettua, vertaillaan yhdessä tuotteiden vesijalanjälkiä toisiinsa ja mietitään, mikä tekee tuotteesta
ympäristöystävällisen.

Tarkemmat ohjeet tehtävään.
Tuotekortit.

 

Pohdintakysymyksiä vedestä (Planin Globaalikoulu: Lapsen oikeuksien kymppi)

1. Mihin kaikkeen käytät vettä päivän aikana? Kirjoita vihkoosi mahdollisimman monta
veden käyttötarkoitusta.
2. Mihin käyttötarkoituksiin voi käyttää myös likaista vettä?
3. Mitkä taudit leviävät likaisen veden välityksellä? Etsi tietoa kirjastosta tai internetistä
ja listaa mahdollisimman monta likaisen veden välityksellä tarttuvaa tautia.
4. Mitä tekisit, jos sinulla olisi vain viisi litraa vettä käytössäsi koko päivänä?

 

Punaisen ristin globaalikasvatustehtävien vesikokonaisuuden löydät osoitteesta: https://www.punainenristi.fi/koulusivut/opetusmateriaalit/alakouluille/globaalikasvatus

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize