Skip to content

Terveyttä ja hyvinvointia

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Tavoite: Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille

Vaikka elinajanodote on paikoin noussut ja lapsi- ja äitikuolleisuus laskenut, työ terveyden ja hyvinvoinnin eteen jatkuu edelleen. HIV-positiivisia oli vuoden 2013 lopulla maailmassa 35 miljoonaa, ja 6 miljoonaa lasta kuolee yhä vuosittain ennen 5-vuotissyntymäpäiväänsä.

Alatavoitteet tiivistetysti:

  • Vähentää maailmanlaajuista äitiyskuolleisuutta vuoteen 2030 mennessä
  • Lopettaa vastasyntyneiden ja alle 5-vuotiaiden lasten ehkäistävissä olevat kuolemat
  • Lopettaa mm. AIDS, tuberkuloosi- ja malariaepidemiat ja estää tartuntatautien, kuten hepatiitin, leviäminen
  • Vähentää tarttumattomien tautien aiheuttamia ennenaikaisia kuolemia kolmanneksella vuoteen 2030 mennessä.
  • Edistää henkistä terveyttä ja hyvinvointia.
  • Puolittaa liikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrä maailmanlaajuisesti vuoteen 2020 mennessä.
  • Taata seksuaali- ja lisääntymisterveyden palvelut kaikille.
  • Saavuttaa yleiskattava terveydenhuolto.
  • Vähentää kemikaaleista ja ympäristön saastumisesta johtuvia kuolemia ja sairauksia merkittävästi vuoteen 2030 mennessä.
Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize