Skip to content

Turku

Tervetuloa Turun Maailmankouluun!

Turun kaupungin sivistystoimialan globaalikasvatuksen koordinaattorit järjestävät opettajien koulutuksia, tiedottavat globaalikasvatuksen ajankohtaisista asioista sekä jakavat opettajille suunnattuja globaalikasvatuksen materiaaleja.

Koordinaattorit ovat opettajia, joilla on kokemusta yhdenvertaisuussuunnittelusta, erilaisten hankkeiden, tapahtumien ja teemapäivien järjestämisestä sekä yhteistyöstä kansalaisjärjestöjen ja muiden koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Heiltä voi tiedustella vinkkejä globaalikasvatukseen liittyviin opetusmateriaaleihin, teemapäiviin, kouluvierailijoihin, yhdenvertaisuustyöhön tai opettajien koulutuksiin (esim. koulukohtaiset VESOt).

Turkuun on muodostettu kv- ja globaalikasvatuksen yhteysopettajien verkosto, jonka kautta kouluja ja päiväkoteja tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista. Muut kuin Turun kaupungin työntekijät voivat tiedustella koulutuksista suoraan koordinaattoreilta.

Yhteystiedot:

Heli Arosuo, Ilpoisten koulu (alakoulut)
heli.arosuo(at)turku.fi

Hanna Ruohikko, Puolalanmäen lukio (lukiot)
hanna.ruohikko(at)turku.fi

Rita Nylander (varhaiskasvatus)
rita.nylander@turku.fi

Turun varhaiskasvatuksen matkalaukut:

Varhaiskasvatuksen matkalaukkuja on Turun alueelle 4 kpl neljästä eri teemasta ja matkalaukun laina-aika on vähintään yksi kokonainen kalenterikuukausi.

Kaikki Turun päiväkodit voivat varata laukkuja Rita Nylanderilta.
Yhteystiedot: rita.nylander@turku.fi puh. 050 4128091

Laukku/laukut voi noutaa osoitteesta Yliopistonkatu 27A, 3 krs.

Varhaiskasvatuksen matkalaukkujen teemat:

1. Rauhan rakentajat (Erilaisten työskentelytapojen ja leikkien avulla pohditaan rauhaa ja yhdenvertaisuutta. Laukku sisältää myös draamatarinan ystävyydestä (ohjeineen) sekä Sininen koira –lukukortit -kokonaisuuden).

2. Monenlaiset perheet (Tutustutaan erilaisiin perheisiin sekä Suomessa että maailmalla tarinoiden, kuvien ja esineiden avulla).

3. Matkalla maailmalla (Matkustetaan pääskysen mukana Itä-Afrikkaan ja tutustutaan erilaisiin elinolosuhteisiin tarinoiden, kuvien, harjoitusten ja askartelujen avulla)

4. Lapsen oikeudet Suomessa ja lat. Amerikassa (Tarinakokonaisuus Perusta sekä tehtävävinkkejä lapsen oikeuksien käsittelyyn).

Kaikissa matkalaukuissa on erillinen tuokiosuunnitelmakansio, jossa on vinkkejä ja menetelmäideoita matkalaukun materiaalien käyttöön opetustyössä.

Kouluvierailijat Turun seudulla

Kouluilla on mahdollisuus tilata vierailija puhumaan oppilaille eri globaalikasvatuksen teemoista. Oheiseen listaan on koottu nimenomaan Turussa toimivia maksuttomia kouluvierailijoita.

RAUHANKOULU
Rauhankoulu on maksuton peruskoulun 4.–9. luokille ja lukioryhmille suunnattu oppituntikokonaisuus. Kahden toimintapäivän aikana opitaan globaaleista kehityskysymyksistä, arkisista ja globaaleista konflikteista sekä niiden rauhanomaisesta ratkaisusta, kestävän kehityksen tavoitteista ja aktiivisesta kansalaisuudesta. Rauhankoulussa käytetään toiminnallisia draamamenetelmiä. Varaukset voi tehdä sähköpostitse rauhankoulu@rauhanliitto.fi tai puhelimitse +358 50 597 9629.

PLAN
Planin lapsen oikeuksien lähettiläät tuovat päiväkoteihin, kouluihin ja nuorisotaloille toiminnallisia oppitunteja ja työpajoja liittyen lapsen oikeuksiin ja kehityskysymyksiin. Maksuttomilla vierailuillaan lähettiläät käyttävät perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmien teemoihin liittyviä Planin Globaalikoulun materiaaleja. Vierailun voi tilata helposti tilauslomakkeen kautta tai sähköpostitse osoitteesta kotimaa@plan.fi.

TAKSVÄRKKI
Taksvärkki ry:n vapaaehtoisten globaalikasvatuksen kouluttajien ohjaaman toiminnallisen työpajan voi tilata kouluille tai nuorisotiloihin. Työpajoissa tutustutaan esimerkiksi lapsen oikeuksiin, nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen sekä nuorten arkeen eri puolilla maailmaa. Kouluvierailut painottuvat Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun ja Jyväskylän lähialueille, mutta työpajaa voi tiedustella myös muualle Suomeen. Työpajat ovat maksuttomia ja suunnattu erityisesti yläkouluun ja toiselle asteella. Globaalikasvatuksen kouluttaja voi pitää vierailupäivän aikana useita työpajoja ja niitä voidaan räätälöidä ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan. Lisää tietoa vierailuista saa globaalikasvatuksen suunnittelija Matti Pihlajamaalta (matti.pihlajamaa[at]taksvarkki.fi tai puh. 050 348 5668). Vierailun omalle koululle voi myös tilata suoraan tilauslomakkeella

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Maksuttomia vierailuja ala- ja yläkouluille. Esitykset käsittelevät esimerkiksi ensiavun, seksuaaliterveyden, päihteettömyyden, antirasismin ja yhdenvertaisuuden teemoja. Lisätietoja antaa kouluyhteistyön koordinaattori Tiia Viinikainen, tiia-riina.viinikainen(at)punainenristi.fi, puh. 040 610 2167.

NUORTEN AKATEMIA
Yläkouluille, lukioille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille maksuttomia kouluvierailuja. Vierailujen teemat käsittelevät esimerkiksi kuluttajuutta ja taloustietoisuutta. Lisäksi Nuorten akatemia tarjoaa uusia globaalikasvatuksellisia etäkouluvierailuja, joissa vierailu tapahtuu internetin välityksellä. Kysymykset vierailuista sekä varaukset voi lähettää osoitteeseen kouluvierailija@nuortenakatemia.fi.

WWF
Vierailujen ympäristökasvatukselliset teemat käsittelevät esimerkiksi luonnon monimuotoisuutta ja sen edistämistä sekä metsän ja lahopuiden merkitystä. Vierailut toteutetaan toiminnallisina oppitunteina ja ne soveltuvat 1.–6. luokkien opetukseen. Lisätietoja sekä eri paikkakuntien vierailijoiden yhteystiedot löytyvät WWF:n sivuilta.

PAKOLAISAPU
Maksuttomat oppitunnit soveltuvat hyvin yläkoulu- ja lukio-opetukseen. Oppituntien aikana käsitellään esimerkiksi globaalia pakolaistilannetta, pakolaisuuden syitä ja seurauksia sekä eläydytään pakenemaan joutuneen asemaan. Oppitunnin voi helposti tilata tilauslomakkeen kautta.

UNICEF
Maksuttomat kouluvierailut käsittelevät innostavalla tavalla lapsen oikeuksia, UNICEFin työtä ja muita ihmisoikeuskasvatuksen teemoja. Kouluvierailujen keston ja tarkemman sisällön voi sopia tarkemmin vierailijan kanssa. Kouluvierailun voi varata omaan oppilaitokseen suoraan vierailija Jani Lydénin (jani.lyden@unicef.fi tai puh. +358 440 456 020) kanssa. Vierailut voidaan pitää suomeksi tai englanniksi. Myös ruotsinkieliset tilaisuudet ovat varattavissa osoitteesta information@unicef.fi tai puhelimitse +358 958 450 290.

LUONTO-LIITTO
Voit tilata koulullesi uusia vuonna 2018 alkaneita kiertotalous-aiheisia kouluvierailuja. Maksuttomat vierailut toteutetaan peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Vierailun saa tilattua suoraan tilauslomakkeen kautta.

Rauhankasvatusinstituutti
Sturenkatu 11
00510 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize