Tältä sivulta löydät vinkkejä ja oppimateriaaleja varhaiskasvatukseen seuraavista teemoista: LAPSEN OIKEUDET, RAUHANKASVATUS, SATUJA,TARINOITA JA LEIKKEJÄ MAAILMAL

Tältä sivulta löydät vinkkejä ja oppimateriaaleja varhaiskasvatukseen seuraavista teemoista: LAPSEN OIKEUDET, RAUHANKASVATUS, SATUJA,TARINOITA JA LEIKKEJÄ MAAILMALTA, MEDIAKASVATUS sekä YMPÄRISTÖKASVATUS

Täältä löydät lisäksi teemoihin liittyvää lastenkirjallisuutta. Globaalikasvatuksen teemat voivat olla paikoin haastavia varhaiskasvatusikäisten kanssa. Myöskään valmista materiaalia ei ole tälle ikäryhmälle kovin laajasti saatavilla. Sadut, tarinat ja niiden kuvitukset auttavat etäännyttämään tunteita herättäviä aiheita hieman ja tarkastelemaan niitä turvallisen matkan päästä.  Suosittelemmekin lämpimästi tutustumaan lasten kuvakirjalistaamme ja poimimaan teemaanne sopivia lasten kirjoja käsiteltäväksi. Kuvat ja tarina herättelevät varmasti hyviä keskusteluja. Niiden herättämien ajatusten kanssa voi jatkaa vaikkapa piirtäen, leikkien ja draamaharjoitusten keinoin.

Maailmankoulun Kuvakirja- ja kirjavinkkejä varhaiskasvatukseen

 

Lapsen oikeudet

 

Compasito -lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja (Euroopan neuvosto 2007, suom.kiel.painos Lasten Keskus 2012)
Tämä mahtava käsikirja tarjoaa käytännön harjoituksia arvojen ja erilaisuuden käsittelemiseen 6-13 vuotiaiden lasten kanssa. S.52 on sisällysluettelo, josta voit katsoa helpoimmat tehtävät, esim. tehtävät 26 ja 32.

Tasa-arvoinen varhaiskasvatus
Selkeästi rakennettu sivusto vahvistamaan tasa-arvotietoutta. Sivusto sisältää neljä eri kokonaisuutta: Minä ja kulttuuri, kieli ja vuorovaikutus, toiminta ja arki sekä tilat ja välineet. Materiaali sisältää tietoa ja pohdittavaa kasvattajalle, mutta ei varsinaisesti tehtävämateriaalia.

Lasten oikeudet tutuiksi -lapsiasiavaltuutetun sivut lapsille
Tietoa, tehtäviä ja nettipeli lapsen oikeuksista.

 

Rauhankasvatus

 

Mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, sitä tärkeämpää on käsitellä isoltakin kuulostavia teemoja aivan perustaitojen tasolla. Mitä kaikkea rauha konkreettisesti voisi sisältää? Mitä taitoja tarvitaan että rauha säilyy? Varhaiskasvatuksessa rauhantaidot voivat olla esimerkiksi kaveritaitoja ja vuorovaikutustaitoja, ristiriitojen selvittämistä yhdessä rauhanomaisin keinoin sekä sitä miten ehkäistään kiusaamista ja syrjintää. 

 

RAUHANKIRJA

Kirjailija Todd Parr on sanoittanut ja kuvittanut Rauhankirjassaan oivallisesti sitä, miten rauhanteemaa voisi konkreettisesti, lasten näkökulmasta käsitellä. Kirjan avulla pääsee käsiksi moniin tärkeisiin teemoihin, kuten ystävyyden merkitykseen ja siihen miten tärkeä on hyväksyä jokainen omanlaisenaan yksilönä. Kannattaa tutustua myös kirjasta tehtyyn videoon

 

OLE OMA ITSESI JA ANNA TOISTENKIN OLLA

Tutustukaa Preziin. Kuvat esitykseen on otettu Todd Parrin kirjasta ”Ei haittaa, jos on erilainen”. Tämä esitys toimii pienen ryhmän kanssa tai myös esimerkiksi koko koululle yhteisessä aamunavauksessa. Esityksen aikana pysähdytään välillä miettimään liitteenä annettuja kysymyksiä vaikka vieruskaverin kanssa. (Teemat: ihonväri, vammaisuus, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, uskonnot, ikä): Pohdintaideat.

SININEN KOIRA

Luetaan alkuun tarina "Sinisestä koirasta" (keks.fi). Kuvat tarinaan löytyvät tästä.
Kuviin sopiva tarina löytyy tästä (tulosta etukäteen). Sinisen koiran tarinaan on valmiiksi 4 erilaista tehtävää. Valitse niistä ryhmällesi sopivat. Tehtävien ohjeet löytyvät tästä. Tästä löytyy Sinisen koiran tarina englanninkielisienä digitarinana.

Kiusaamisen ehkäisemisestä päivähoidossa

MLL:n julkaisu  on tarkoitettu käytännön kasvatustyössä toimiville varhaiskasvatuksen ammattilaisille sekä varhaiskasvatusta ohjaaville tahoille. Julkaisussa kuvataan kiusaamista pienten lasten parissa, perustellaan, miksi varhaiskasvatuksessa tarvitaan suunnitelmallista kiusaamista ehkäisevää työtä sekä ohjeistetaan kuinka päiväkodin kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma tehdään.

 

ABC ensiaskeleet rauhankasvatukseen
Tältä sivustolta löytyy perustietoa rauhan- ja ihmisoikeuskasvatuksen aatteista sekä runsaasti toiminnallisia harjoituksia. Kirja on tulostettavissa acrobat-tiedostona.

 

Satuja, tarinoita ja leikkejä (yhdenvertaisuus, syrjintä, ihmisoikeudet)

 

Globaalikasvatuksen välineiksi on varhaiskasvatukseen tarjolla usein satuja ja leikkejä eri puolilta maailmaa. Ajatus on tutustuttaa lapset siihen, että on hyvin monia tapoja elää, asua, leikkiä, pukeutua tai vaikkapa syödä. Eroista huolimatta meille ihmisille kuuluvat samat velvollisuudet ja oikeudet. Olemme yhtä arvokkaita jokainen.

Kriittisenä globaalikasvattajana on tärkeää kuitenkin välttää kulttuuristen stereotypioiden luomista tai vahvistamista. Muista puhua ihmisistä yksilöinä, sen sijaan että tekisit heistä kokonaisten ihmisryhmien tai kulttuurien edustajia. Moninaisuus on hyvin arkipäiväinen asia ja sitä nähdäkseen ei välttämättä tarvitse matkustaa kauas. Tutustukaa ihan aluksi siihen, miten monenlaisia lapsia ja aikuisia teidän omassa päiväkodissanne on. Muistakaa tarkastella moninaisuutta meissä jokaisessa.

Lisätietoa: Yhteinen maapallomme opas, "Kriittistä kulttuurikasvatusta",  s. 8

 

Kalle-vaari Amerikassa
Siirtolaisinstituutin interaktiivinen opetuspaketti käsittelee maahanmuuttoa ja siirtolaisuutta. Sopii hyvin esiopetukseen.

Kaiken maailman leikit
Monenlaisia leikkejä eri puolilta maailmaa. Ideapakka avaa uusia näkökulmia muihin maihin ja kulttuureihin hauskan tekemisen kautta. Oivallinen esimerkiksi välituntileikkeihin. Ideapakka on Ideakosken tuotemerkki.

Maailman pelit ja leikit
Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan alueelta kerättyjä lasten pelejä ja leikkejä ohjeineen.

Pelejä ja leikkejä eri kulttuureista
Suomen partiolaisten kokoamia leikkivinkkejä

Tansanialaisia liikuntaleikkejä -dvd
Tansanialaisia liikuntaleikkejä, joita voi itse toteuttaa nettivideoiden ja kirjallisten ohjeiden avulla. Osa leikeistä sopii hyvin varhaiskasvatukseen.

 

Mediakasvatus

 

Mediakasvatus on myös globaalikasvatusta siltä osin, kun tavoitteina ovat esimerkiksi kriittisen medialukutaidon kehittäminen sekä lasten aktiivisen toimijuuden ja osallisuuden kehittäminen. Pienikin lapsi voi tunnistaa ympäristössään mainoslogoja tai vaikkapa tuttuja animaatiosankareita ruokapakettien kyljessä. On tärkeää oppia katselemaan näitä logoja, kuvia ja mainoslauseita kriittisin silmin: Mitä oikeasti tarvitsen? Mikä tekee minut onnelliseksi? Millainen kuluttaminen on ympäristön kannalta järkevää? 

Seuraavat materiaalit käsittelevät mediakasvatusta laajasti, mutta sivustoilta on poimittavissa myös harjoituksia kriittiseen medialukutaitoon ja osallisuusteemoihin liittyen.

Mainiot mediaperheet
Materiaalikokonaisuus opastaa järjestämään Mainiot Mediaperheet -tilaisuuden ja antaa taustatietoa lasten ja kotien media-arjesta, koulun ja päiväkodin roolista ja mediakasvatuksesta kasvatuskumppanuuden hengessä.
 
Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa
Mediamuffinssi-hanke ja Stakes ovat tuottaneet yhteistyössä Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa -oppaan. Opas on tarkoitettu varhaiskasvattajille mediakasvatuksen tietopaketiksi.
 
Mediakasvatusaineistot varhaiskasvatukseen
Mannerheimin Lastensuojeluliiton sivut sisältävät kattavasti tietoa lasten mediakasvatuksesta sekä vinkkejä mediakasvatuksen toteuttamiseen.
 
 

Ympäristökasvatus

 
Opettajan opas varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen, joka ohjaa tutkimaan omaa osuutta globaaleissa vaikutusten ketjuissa. Oppaan on tuottanut Suomen ympäristökasvatuksen seura.

WWF:n Saimaan kuutti ja lumiukko (2014)
Markus Majaluoman kirjoittama ja kuvittama hauska satu sopii johdannoksi norppa-aiheeseen. Opettajan opas

Tarinoita metsästä -dvd:n opetusmateriaali
Opetusmateriaali johdattaa metsään seuraamaan oksilla pyrähteleviä tiaisia, talviunillaan kuorsaavaa karhua ja monia muita lajeja. Materiaali on tarkoitettu päiväkotien, koulujen ja muun ympäristökasvatustoiminnan vapaaseen käyttöön. 

Matti-ahma – ahmatti
WWF:n uusi materiaali varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen. Matin tarina ja materiaalin hauskat leikit tekevät tuntemattoman suurpedon tutuksi ja kiinnostavaksi lapsille. Tilaa materiaali painettuna tai tutustu siihen verkossa (pdf-tiedosto 1,5 Mt).

Luonto kutsuu seikkailuun
WWF:n vihkosta löytyy mukavia tehtäviä perheen tai päiväkodin yhteiselle luontoretkelle.

 Keke päiväkodissa – kestävän kehityksen opas
Käytännönläheinen opas päiväkotien suunnitelmalliseen kestävän kehityksen ohjelmatyöhön. Julkaistaan tammikuussa 2011. Muita julkaisuja

Kiuru ja koppakuoriainen
Tietoa ja käytännön vinkkejä luontokasvatuksesta ja kestävän arjen valinnoista. Toinen, uudistettu painos. Julkaisija Vantaan kaupunki 2010. (pdf)

Lasten maapalloretki
Päiväkotien matka ympäristöystävälliseen elämään. Monipuolinen materiaali sisältää tehtäviä, joiden kautta lapset pääsevät itse toimimaan ympäristön hyväksi. Mukana myös leikkejä, lauluja, pelejä ja tietoiskuja aiheisiin liittyen.

Keijukaiskuningattaren lahja
Vihreä draamaohjelma päiväkoti-ikäisille
 
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen materiaalipankki
Sivuston teemoina ovat mm. kierrätys ja ympäristövastuullisuus. Sivuilta löytyy monipuolisesti mm. erilaisia toiminnallisia- ja draamaharjoituksia, lauluja, leikkejä, askarteluvinkkejä sekä värityskuvia ja linkki youtuben Rojupöhö näytelmän filmatisointiin.

Vihreää draamaa lelumaassa
"Vihreää draamaa lelumaassa" on opas (PDF- muodossa). Sen tavoitteena on tuoda draamaharjoituksia välineeksi lasten ympäristökasvatukseen. Suunniteltu kokonaisuus sisältää kaksi draamaohjelmaa, joiden tarinan tapahtumia kuvataan yhdessä tehden ja leikkien. Lisäksi mukana on ohjelmien välillä toteuttavia leikkejä.

Fiksu eskari-sivusto
Sivusto jätteen synnyn ehkäisystä esikouluikäisille ja alkuopetukseen. Sivusto sisältää askartelutehtäviä, pelejä, leikkejä, nukketeatteria, loruja ja tarinoita ympäristökasvatuksen tueksi.

Ympäristösalaisuuksia
Tarina Tomista, joka nukahtaa lempikaapissaan ja päätyykin kuulemaan tärkeitä salaisuuksia yhdessä ystävänsä Lilli-ketun kanssa. Kirjanen on suunniteltu kasvatuksellisesti herättämään 6–10-vuotiaiden lasten kiinnostus