Skip to content

VASTAMAINOKSET

Vastamainokset ovat mainosparodioita, jotka tuovat esiin toisenlaisen viestin: huumorin avulla, mainosten kieltä käyttämällä kommentoidaan kulutusyhteiskunnan ongelmia, kuten tuotannon ympäristöhaittoja, ihmisoikeusloukkauksia tai kauneusihanteita. Samalla vastamainos vaatii puheenvuoroa yksisuuntaisen markkinointiviestinnän keskellä.

VASTAMAINOKSET ovat osa kulttuurihäirinnän genreä, johon kuuluu myös esimerkiksi katutaidetta ja performansseja kaupunkitilassa. Niitä voidaan pitää eräänä yhteiskunnallisen keskustelun, osallistumisen tai taiteen muotona.

Eetti ry eli Eettisen kaupan puolesta on tuottanut opettajille oppaan vastamainostyöpajojen toteuttamiseksi. Opas on suunniteltu erityisesti alakoulujen ylemmille luokille, mutta on sovellettavissa myös yläkouluille. Voit ladata oppaan tästä.

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize