Skip to content

Vastuullista kuluttamista

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Tavoite: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys

Maailman väkiluvun ennakoidaan nousevan 9,6 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Jos näin tapahtuu, tarvitsisimme käyttöömme kolme maapalloa, jotta voisimme säilyttää nykyisen elämäntyylimme. Tässä tavoitteena on, että taloudellinen toiminta tuottaisi mahdollisimman paljon hyvinvointia, samalla, kun luonnonvarojen käyttöä ja saastumista vähennetään.

Alatavoitteet tiivistetysti:

 • Panna kestävää kulutusta ja tuotantoa koskeva ohjelmakehys toimeen kaikissa maissa.
 • Saavuttaa luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö.
 • Puolittaa ruokajätteen määrän maailmanlaajuisesti ja vähentää ruokahävikkiä.
 • Varmistaa, että kemikaalit ja jätteet käsitellään kestävästi ja vähentää merkittävästi niiden vapautumista ympäristöön.
 • Vähentää jätteiden syntymistä merkittävästi.
 • Kannustaa erityisesti suuria ja kansainvälisiä yhtiöitä omaksumaan kestäviä käytäntöjä.
 • Edistää kestäviä julkisia hankintakäytäntöjä.
 • Varmistaa, että kestävästä kehityksestä ja luontoa suosivasta elämäntavasta tiedetään kaikkialla.

Vinkit varhaiskasvatukseen

 • Reilun kaupan käsittelyyn
 • Lasten maapalloretkiRoskia ja aarteita (s.7 alkaen) sekä hankitaan viisaasti (s.56)
 • Fiksu Eskari – esiopetussivuillaLaaja valikoima pelejä, leikkejä, tarinoita sekä muita tehtäviä, joiden myötä lapset voivat omaksua jätteiden vähentämiseen tähtääviä toimintatapoja. Vinkkejä myös pienemmille.
 • Nökön matkassa on HSY:n sivuilta tulostettava päiväkoti-ikäisille suunnattu puuhakirja, jossa tehtävien lomassa tutustutaan kierrätykseen, jätteiden lajitteluun ja ympäristönsuojeluun päiväkoti- ja alkuopetuksikäisten arjen tasolla.

Vinkit alakouluille, yläkouluille ja toiselle asteelle

 • Reilun kaupan käsittelyyn
 • Kuinka vähennämme jätteen määrää?
  Ideavihkonen luonnontieteiden ja teknisten aineiden opetukseen Neljä jätteen synnyn ehkäisyä esittelevää teemaa: jätteen synnyn ehkäisy, vaatteet, ruoka ja elektroniikka. Oppilaan vihko sekä opettajan opas.
 • Fiksu Koululainen– oppimateriaalisivu sisältää monipuolisen valikoiman eri oppiaineiden opetukseen soveltuvia tehtäviä jätteen ehkäisystä ja kierrätyksestä alaluokille 3-6.
 • Fiksu Opiskelijan tehtävät on laadittu suoraan lukion kursseihin jätteen ehkäisystä ja kierrätyksestä. Tehtävän otsikkoon on merkitty sulkuihin kurssi, jonka sisältöön tehtävä soveltuu.
 • Maailmankauppa -virtuaalilaukku yläkouluille/toiselle asteelle
  Johdanto
  Puuvillan tuotanto
  Tämä matkalaukun avulla tutustutaan maailmankauppaan sekä vastuullisiin kulutusvalintoihin. Työpajoissa tarkastellaan globaaleja yhteyksiä, jotka näkyvät konkreettisimmillaan esimerkiksi käyttämissämme vaatteissa. Mitä reittiä vaatteemme ovat tulleet kauppoihin? Paljonko puuvillan viljelijä tai vaatteen ompelija ovat saaneet vaatteen hinnasta?
 • Globaalin kuluttajan oppikirja on yläkouluille  ja toiselle asteelle suunnattu opas vastuulliseen kuluttamiseen. Oppikirjaa on saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi pdf-tiedostona linkin takana. Oppaassa esitellään arkisen kuluttamisen vaikutuksia globaaleihin kehityskysymyksiin ympäristön ja ihmisen kannalta sekä esitellään vaikttamiskeinoja. Voit tulostaa oppaan sivuilta.
 • Globaalin kuluttajan foorumi on suunnattu yläkoulu-, lukio- ja ammattikouluikäisille. Sivustosta on kaksi vaikeustasoa: suurin osa tehtävistä soveltuu kaikille, lukio- ja ammattikouluikäisille on lisäksi itsenäisempää tutkimusotetta vaativia tehtäviä. Sivustoa voi käyttää itsenäisesti tai osana yläasteen, lukion tai ammatillisen oppilaitoksen maantieteen, biologian, yhteiskuntaopin tai muun sopivan aineen opetuskokonaisuutta. Sivusto sisältää taustatietoa sekä tehtäviä mm. ekologiseen jalanjälkeen, maailmankaupan epäkohtiin, vastuulliseen kuluttamiseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen liittyen.
Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize