Skip to content

Vedenalainen elämä

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Tavoite: Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä

Kolme neljäsosaa maapallon pinta-alasta on valtamerten peitossa. Meret ovatkin yksi tärkeimmistä tekijöistä, jotka mahdollistavat elämän maapallolla. Ne vaikuttavat esimerkiksi sade- ja juomaveden sekä hapen määrään, säähän, ilmastoon ja ruokaan, ja ovat toimineet kautta historian kaupankäynnin ja liikenteen väylinä.

Alatavoitteet tiivistetysti:

 • Ehkäistä ja vähentää merten saastumista merkittävästi vuoteen 2025 mennessä.
 • Suojella ja hallita merten sekä rannikkoalueiden ekosysteemejä kestävästi.
 • Minimoida ja torjua merten happamoituminen.
 • Säännellä kalastusta tehokkaasti ja lopettaa liikakalastus.
 • Suojella vähintään 10 prosenttia rannikko- ja merialueista.
 • Kieltää kalastustuet, jotka edistävät haitallista kalastusta.
 • Kasvattaa hyötyjä, joita pienet kehittyvät saarivaltiot ja vähiten kehittyneet maat saavat kestävästä meriresurssien käytöstä.

Vinkit varhaiskasvatukseen ja alakouluille

 • Lasten maapalloretki
  Tutuiksi veden kanssa! s. 35
 • Itämeri-tietovisa
  WWF:n Itämerisuunnistus on 10 itämeren lajistoon liittyvästä kysymyksestä koostuva kuvallinen tietovisa 4-8-vuotiaille.
 • Nature watch Itämeren rannalla
  Tehtäväpaketti meritutkimuksiin
 • Nature watch järven rannalla
  Tehtäväpaketti järvitutkimuksiin
 • RANTARETKELLE!
  Järven tai joen ranta on kiehtova tutkimus- ja retkikohde. Retkellä kannattaa tutkia sekä rannan eliöitä että itse vettä. Myös ihmisen näkökulma tutkittavaan rantaan on kiinnostava. Suuri rantaseikkailu -mobiilioppimateriaali sopii parhaiten 3–6-luokkalaisille. Materiaalit on laadittu seppo-pelialustalle, ja ne ovat koulujen käytössä maksutta.
 • Vesijalanjälki -oppitunnin power point (alakoulut)
  Esitys kertoo vedestä luonnonvarana, esittelee piiloveden ja vesijalanjäljen käsitteet ja tuo esille kulutustottumustemme vaikutuksia ympäristöön. Esimerkkinä Gangesin delfiinit.
  Vesijalanjälkitehtäviä
  Vesijalanjälkioppitunti -tuotekortit
 • Kalaopas
  WWF:n Kalaopas auttaa Sinua tekemään vastuullisia kalavalintoja. Opas ohjaa vastuulliseen kuluttamiseen liikennevaloin. Oppaan suosituksia seuraamalla voit olla mukana vaikuttamassa siihen, ettei maailman meriä kalasteta tyhjiksi.

Yäkoulu

 • Nature watch Itämeren rannalla
  Tehtäväpaketti meritutkimuksiin
 • Rantaretkelle!
  Järven tai joen ranta on kiehtova tutkimus- ja retkikohde. Retkellä kannattaa tutkia sekä rannan eliöitä että itse vettä. Myös ihmisen näkökulma tutkittavaan rantaan on kiinnostava. Vesistömysteeri -mobiilioppimateriaali sopii 7–9-luokkalaisille. Materiaalit on laadittu seppo-pelialustalle, ja ne ovat koulujen käytössä maksutta.
 • Vesijalanjälki -oppitunnin power point
  Esitys kertoo vedestä luonnonvarana, esittelee piiloveden ja vesijalanjäljen käsitteet ja tuo esille kulutustottumustemme vaikutuksia ympäristöön. Esimerkkinä Gangesin delfiinit.
  Vesijalanjälkitehtäviä
  Vesijalanjälkioppitunti -tuotekortit
 • Kalaopas
  WWF:n Kalaopas auttaa Sinua tekemään vastuullisia kalavalintoja. Opas ohjaa vastuulliseen kuluttamiseen liikennevaloin. Oppaan suosituksia seuraamalla voit olla mukana vaikuttamassa siihen, ettei maailman meriä kalasteta tyhjiksi.

Työpaja 5.-6. lk, yläkoulu

Työpaja (1-2 oppituntia): Merten muovijäteongelma ja sen ratkaiseminen

1. Katsokaa video Merten kaatopaikat (7:03, sisältää pari kirosanaa)

Keskustelkaa videon katsomisesta heränneistä ajatuksista liittyen

 • merten tilaan ja muovijätteeseen
 • valtioiden ja yritysten toimiin vähentää muovin käyttämistä

2. Seuraavaksi katsokaa videoilta, miten yksittäinen ihminen voi vähentää muovinkulutustaan: 5 vinkkiä – Näin vähennät muovijätettä (1 min) sekä Näin voit vähentää muovijätettä ruokakaupassa (2:08). Keskustelkaa videoihin liittyen ajatuksistanne.

 • yksittäisten ihmisten vaikutusmahdollisuuksista
 • miten enemmän ihmisiä voisi saada havahtumaan merten muoviongelmaan

3. Aiheeseen tutustumisen jälkeen voitte ideoida luokan kampanjan, kuvata omia lyhyitä videoita tai suunnitella ja tehdä julisteita merten suojeluun ja muovinkäytön vähentämiseen liittyen.

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize