Skip to content

Vinkit alakouluun

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Lapsen oikeudet

Köyhyydestä puhuttaessa ollaan perimmiltään ihmis- ja perusoikeuskysymysten äärellä. Esimerkiksi eriarvoisuuden on esitetty loukkaavan ihmisoikeuksia, sillä se vie ihmisiltä mahdollisuuden täysipainoiseen inhimilliseen kehitykseen (Therborn 2013).

Harjoitukset löydät Oikeesti! -menetelmäopas lapsen oikeuksien käsittelyyn -oppaasta

 1. Katsokaa video: Meidän oikeutemme (8.05min.)
 2. Orientaatio: Mikä kantaa tulevaisuuteen? (s.5). Rakennetaan yhdessä hahmo, jonka avulla pohditaan, mikä oikeasti on tärkeää ja mitä kaikkea hyvä elämä vaatii.
 3. Lapsen askelin -harjoitus (s.10)  Oppilaille jaetaan roolit. Lämmittelykysymysten avulla oppilaat johdatellaan
  rooliin ennen varsinaisen harjoituksen alkua. Opettaja lukee väitteen kerrallaan ja oppilaat ottavat pienen askeleen eteenpäin, mikäli heidän roolihahmonsa vastaa väitteeseen myöntävästi.
 4. Dokumentti: Köyhyys Suomessa: Suhteellinen köyhyys, suomalaisen isän rikkinäinen itsetunto (4 min?) Köyhyys ei ole vain rahan puutetta, se on paljon muutakin. Pohtikaa: Mitä köyhä saa omistaa? Mitä köyhä tarvitsee? Miltä köyhyys tuntuu? Mitkä asiat köyhän on hankala toteuttaa? Miten köyhyys voi vaikuttaa oikeuksien toteutumiseen? Mitkä oikeudet saattavat toteutua köyhyydestä huolimatta? Lapsiperheköyhyys on vakava ongelma Suomessa -artikkeli.
 5. Syventävä harjoitus: Oikeus omissa käsissä (s.16). Harjoituksessa pohditaan omia vaikutusmahdollisuuksia a) omassa elämässä b) Suomessa c) muualla maailmassa.
 6. Tutustukaa paikallisen voittoa tavoittelemattoman yhteisön/järjestön toimintaan, joka tuottaa maksutonta/edullista toimintaa. Minkälaista toimintaa he tekevät ja miksi?

Ihmeellinen maapallo

Tutustutaan monimuotoiseen maapalloomme ja sen ihmeisiin! Näin voitte pohjustaa rakkautta ja ylpeyttä yhteisestä, ihmeellisestä maapallostamme– ja halua suojella sen kauneutta ja hyvinvointia. 3-9 -luokkalaisille suunnattu opas tästä. 

 1. Maisemia ympäri maailmaa. Aloittakaa äänimaisemien kuultelulla, mistä ne voivat olla peräisin? Jatkakaa googlen kartoilla. Tarkemmat ohjeet s.10
 2. Tehkää oma maailmankartta, unohtamatta katsoa karttaa eri vinkkeleistä (Peters world map, kartta ylösalaisin, Suomen koko suhteessa muihin maihin, pohjoinen keskiössä jne.) Tarkemmat ohjeet s.11
 3. Some nuorten arjen kuvaajana. Tarkemmat ohjeet s.13
 4. Katsokaa dokumentteja: Koko kylä koulussa (1lk ->, 5 min.), Koulu mangopuiden alla (kaikenikäiset, 15min.). Lyhytelokuva: Tiya’s dream (9,41) (köyhyys)
 5. Maailma mediassa -harjoitus

Globaalien eriarvoisuuksien jäljillä

 1. Perustuu Yhteinen maapallomme -oppaaseen

  Suuri haaste maailmassamme on ihmisten välinen eriarvoisuus: toisten ekologisen jalanjäljen ollessa liiallisen suuri, jää toisille maapallon luonnonvaroista käytettäväksi vain murto-osa. Käytännössä maailmanlaajuinen eriarvoisuus tarkoittaa esimerkiksi seuraavaa:

  • Osalla maailman ihmisistä riittävät rahat juuri ja juuri ruokaan samaan aikaan kun toiset tuhlaavat mielin määrin turhuuksiin.
  • Sekä ylilihavuus että aliravitsemus ovat merkittäviä terveysongelmia eri puolilla maailmaa
  • Osassa maailmaa tuotetaan halpoja kulutustuotteita työvoimakustannuksista säästämällä. Toisella puolen maailmaa kaatopaikat täyttyvät hylätyistä kauppojen alennustuotteista aina uuden sesongin vaihtuessa
  1. Isommille alakoululaisille toiminnallinen peli Maailmankauppaa paperiketjuilla sopii hyvin keskustelunherättäjäksi
  2. Tehkää harjoitukset: Arkipäivän yhteydet maailmaan ja mistä ruoka tulee (s. 25)
  3. Voitte jatkaa reilun kaupan viikon harjoituksiin Reilun kaupan viikko

  Globaaliin eriarvoisuuteen liittyy myös ilmastonmuutos: esim. Suomessa kulutetaan maapallon yhteisiä luonnonvaroja, kuten hiilidioksidia tuottavia öljyä ja kivihiiltä, yli niiden kestävän käytön. Samaan aikaan osa maailman ihmisistä joutuu alistumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ilman, että heillä olisi ollut juurikaan osaa niiden aiheuttamisessa.

  Maailmanlaajuinen eriarvoisuus näkyy myös veden kulutuksessa: ihmisen vedenkäytön vähimmäistarpeeksi on määritelty 50 litraa puhdasta vettä päivittäin, mutta yksi kuudesta maapallon ihmisestä joutuu selviämään huomattavasti vähemmällä. Keskimääräinen suomalainen taas käyttää päivässä 50 vesilitraa jo lähes yksinomaan WC:n huuhteluun!

  1. Operaatio Tuvalu -kuunnelma ilmastonmuutoksesta lapsille
   10 minuutin mittainen kuunnelma soveltuu esimerkiksi alakoulujen aamunavauksiin tai oppitunnin avuksi avaamaan keskustelua ilmastonmuutoksesta. Sivusto sisältä oppilaan tehtävämonisteen sekä vinkkejä opettajalle -osion
  2. Harjoitus: Elämää vähällä vedellä (s.32). Harjoituksessa on tarkoitus ymmärtää konkreettisesti, mitä vesipula tarkoittaa siitä kärsivien ihmisten elämässä.
  3. Tehkää oma vaikuttamisprojekti (s.35)

  Lisätietoa opettajalle ilmastonmuutoksesta Open ilmasto-oppaassa

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize