Skip to content

Vinkit varhaiskasvatukseen ja alakouluille

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

VINKIT VARHAISKASVATUKSEEN JA ALAKOULUUN

Vihreä laukku

Vihreässä virtuaalimatkalaukussa tutustutaan kestävän kehityksen teemoihin pienille lapsille soveltuvin menetelmin esimerkiksi kierrätyksen, kulutuksen ja luonnon ihmettelyn kautta.

Ulkoluokkapäivänä ihmetellään luonnon monimuotoisuutta

Ulkoluokkapäivä kannustaa lapsia viettämään enemmän aikaa ulkona sekä tutustumaan paremmin ympäröivään luontoon ja sen monimuotoisuuteen! Päivän omilta sivuilta löytyy vinkkipankki tunti-ideoineen ja materiaaleineen sekä mahdollisuus ilmoittaa oma ryhmä mukaan!

Tutustu luokkasi kanssa maailmanlaajuiseen Ulkoluokkapäivään

Metsät

  • Luonto kutsuu seikkailuun -vihko (WWF) sopii luontoretkelle sekä varhaiskasvatukseen että alakoulussa.
  • Tarinoita muuttuvalta planeetalta -aamunavausmateriaalin ja siihen liittyvä tehtävävihko (WWF).
  • Tarinoita metsästä -opetusmateriaali (SLL) johdattaa metsään seuraamaan oksilla pyrähteleviä tiaisia, talviunillaan kuorsaavaa karhua ja monia muita lajeja. Materiaali on tarkoitettu koulujen ja muun ympäristökasvatustoiminnan vapaaseen käyttöön.
  • Luonnonhenkinen satupolku (SLL) antaa ohjeet satupolun toteuttamiseen, jossa lapsia opastavat luonnonhenget.
  • Made in sademetsä -nettipelissä (Luonto-Liitto) oppilaat pääsevät kokeilemaan tyhjän huoneen sisustamista erilaisilla materiaaleilla, huonekaluilla sekä kulutustavaroilla. Vaihtoehtoja valitessa tietoruutu kertoo eri vaihtoehtojen alkuperästä ja ympäristövaikutuksista.
  • Nature watch metsässä (WWF) on tehtäväpaketti metsätutkimuksista alakoululaisille.

Eliölajit

WWF:n materiaalipankista löydät runsaasti maksuttomia materiaaleja eri-ikäisten oppijoiden käyttöön. Voit etsiä tulostettavia materiaaleja teeman, opetettavan aineen, oppijoiden iän tai kielen perusteella. Osan materiaaleista voit tilata myös painettuna.

Oma luontotempaus

Haluatteko tempaista porukalla ympäristön hyväksi? Kannattaa antaa luovuuden kukkia ­– mahdollisuuksia on monia! Omalla tempauksella voitte tukea tärkeää luonnonsuojelutyötä tai auttaa jotakin tiettyä uhanalaista lajia ­– vaikkapa saimaannorppaa tai tiikeriä. 

Koulun ympäristöryhmän tehtävänä on saada koko koulu ymmärtämään kestävän elämäntavan merkitys ja toimimaan sen mukaisesti.

Katso tempausvinkit WWF:n sivuilta!

Rakentakaa hyönteishotelli lähimetsään

Hyönteiset ovat olennainen osa toimivaa ekosysteemiä ja tuottavat tärkeitä ekosysteemipalveluja. Niiden elintila kuitenkin kaventuu jatkuvasti. Hyönteishotelli mahdollistaa erityisesti kaupunkialueilla ja siistityissä ympäristöissä hyöteisille lisäelintilaa.

Ryhtykää hotellinpitäjäksi Pelastakaa pörriäinen -kampanjan vinkeillä

Lisää tietoa FEE-Suomen sivuilta

Vinkkejä metsäretkille

Milla Tuormaa jakaa FEE:n artikkelissa “Suojeluseläinten kanssa suojaamme moninaisuuden” harjoituksia ja vinkkejä metsäretkelle lasten kanssa.

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize