Skip to content

Vinkit varhaiskasvatukseen ja alakouluun

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Varhaiskasvatus

1. Ideoita osallisuuteen

Lapsen ääni, tarina minulta -oppaassa esitellään päiväkotiarjessa kokeiltuja ja hyväksi havaittuja ideoita osallisuuden edistämiseksi. Pelastakaa lapset ry:n tuottama opas sisältää hienoja kuvauksia erilaisista projekteista, harjoituksista ja menetelmistä. Näitä ideoita kannattaa soveltaa oman päiväkotiryhmän kanssa! Mitä vinkkejä voisitte esimerkiksi poimia näistä?:

  • Erilaiset paikat päiväkodissa (s. 40). Lapset ottavat valokuvia heille mieluisista ja epämieluisista paikoista päiväkodissa ja pihaympäristössä. Kuvat laitetaan esille ja niistä keskustellaan. Onko epämieluisissa paikoissa jotain lapselle pelottavaa, jännittävää tai muuten uhkaavaa? Voidaanko niitä muuttaa jotenkin?
  • Tarina roskista -projekti (s. 44). Projekti on hyvä esimerkki lapsilähtöisestä ideasta, jossa aikuiset toimivat mahdollistajina. Lapsilla on huoli lähiympäristössään olevasta paikasta, jossa on paljon roskia maassa. Päiväkotiryhmä päättää toimia ja paitsi kerää roskat, myös dokumentoi kuvaamalla projektia. He tekevät myös roskaamisen vaikutuksista kertovat julisteet, jotka vievät alueen ilmoitustauluille.
  • Viikon veijari (s. 46). Viikon veijariksi pääsee jokainen ryhmän lapsi vuorollaan. Viikon ajan lapsi ja hänen kiinnostuksensa kohteet ovat isommassa roolissa ryhmässä. Viikon veijari voi tuoda päiväkotiin esimerkiksi kuvia, kirjoja tai musiikkia kotoaan. Hän saa pieniä vastuutehtäviä ryhmässä. Veijaria haastatellaan ja hän saa kuvata päiväkodin arjesta viikon aikana asioita, joita pitää tärkeinä. Haastattelu ja kuvat laitetaan kaikkien näkyville katseltavaksi ja luettavaksi.

2.Piirrä ja väritä: Mikä meidän päiväkodissa on minulle tärkeää?

Lapsenoikeudet.fi-sivusto sisältää paljon videoita, harjoituksia ja tehtäviä osallisuuteen liittyen myös varhaiskasvatustyöhön. Sivulta löytyy esimerkiksi kiva värityskuva, jonka äärellä on hyvä pohtia: Mikä meidän päiväkodissa on minulle tärkeää? Tärkeän asian voi piirtää tai kirjoittaa värityskuvassa olevaan kuplaan. Ripustakaa kuvat seinälle ja järjestäkää mahdollisuus jokaiselle esitellä oma kuvansa ja tärkeä asiansa.

3. Äänestän ja osallistun kokoukseen

Harjoitelkaa äänestämistä ja oman mielipiteen kertomista eri tavoin. Järjestäkää lasten kokous! Nosta päiväkodin arjesta  kysymyksiä, joihin pyydät lasten mielipidettä. Mielipiteen voi kertoa monin tavoin: ”Se joka on samaa mieltä voi nousta seisomaan/nostaa peukun ylös/nostaa hymynaamakortin esille”. Oman mielipiteen tai näkemyksen voi kertoa paitsi sanoin, myös esimerkiksi piirtämällä, valokuvaamalla tai osoittamalla kuvasta.

Keskustelussa on tärkeä tuoda esille, että jokaisen mielipide on tärkeä ja että kysymyksiin ei ole oikeaa tai väärää vastausta. On tärkeää tehdä tilanteesta turvallinen: jokaisella on oikeus muodostaa ihan oma mielipide (vaikka vieruskaveri olisikin eri mieltä)  ja kertoa siitä. Toisten mielipiteitä ei saa arvostella.

  • Parasta harjoittelua ovat toistuvat, tutut tilanteet: sisällytä päiväkotiarkeen rutiineja, jossa voitaisiin ottaa tavaksi äänestää tai valita kahdesta vaihtoehdosta?  Esimerkiksi aamupiirillä, lauluhetkellä tai vaikka jumppatuokiossa?

4. Sankaritarinoita!

Lukekaa tarinoita ihmisistä, jotka ovat rohkeita maailmanmuuttajia! On kannustavaa kuulla esimerkkejä siitä, miten tärkeisiin asioihin voi vaikuttaa. Maailmankoulun kirjalistalta löytyy hyviä kirjavinkkejä otsikolla: aktiivinen kansalaisuus, kansalaisvaikuttaminen. Lukuhetkiä varten kannattaa poimia sieltä vaikkapa Suomen supernaisia 1. Minna! -kuvakirja.

Alakoulut

1. Miina Sillanpää vaikuttajana

Miina Sillanpään tarinan sadun muodossa voitte lukea kirjasta: Salminen & Salminen (2018): Tarinoita Suomalaisista tytöistä jotka muuttivat maailmaa (s. 50). Kirjasta löydätte myös monia muita inspiroivia suomalaisia vaikuttajia! Täältä voitte katsoa myös lyhytdokumentin Miina Sillanpään elämästä (9 min).

2. Sankaritarinoita!

Tutustukaa lapsiin ja nuoriin, jotka ovat rohkeita maailmanmuuttajia! On kannustavaa ja inspiroivaa kuulla ihmisistä, jotka uskaltavat nostaa epäkohtia esiin ja toimia niihin puuttumiseksi. Tutkikaa yhdessä: Keitä he ovat? Millä keinoin he ovat toimineet? Mitä he ovat saavuttaneet? Miksi heidän esiinnostamansa kysymys on tärkeä? Voitte koota seinälle yhteisen sankarigallerian, jossa esittelette sankarit kuvin ja tarinoin.

  • Malala Yosafzai: Malala kampanjoi, kirjoittaa ja puhuu tyttöjen ja naisten oikeuksien puolesta. Hän haluaa nostaa esiin kaikkien lasten oikeuden käydä koulua. Malala on palkittu työstään kaikkien aikojen nuorinpana ehdokkaana Nobelin rauhanpalkinnolla. Lukekaa Malalan tarina esimerkiksi kirjasta Favilli & Cavallo (2018): Iltasatuja kapinallisille tytöille (s. 104). Kannattaa katsoa myös tämä hänen työstään kertova video . Värityskuva Malalasta löytyy tulostettavaksi täältä.
  • Coy Mathis: Coyn tarina liittyy sukupuolen moninaisuuteen ja oikeuteen olla oma itsensä. Koulussa kiellettiin Coyta aluksi käyttämästä tyttöjen vessaa, vaikka hän on tyttö (juridiselta sukupuoleltaan poika). Coy ja hänen vanhempansa ovat käyneet pitkän taistelun Coyn mahdollisuuksista elää ja toimia omana itsenään ja yhdenvertaisin mahdollisuuksin koulussaan. Tarinan voitte lukea kirjasta Favilli & Cavallo (2018): Iltasatuja kapinallisille tytöille (s. 42). Coyn ja hänen perheensä kokemuksista löydätte kuvia tältä videolta
  • Pazilaiti Simayijiang: Pazilaiti on nuori poliitikko joka on toiminut aktiivisesti esimerkiksi Suomen Lukiolaisten liitossa sekä Helsingin nuorisovaltuusto Ruudissa ja toimi feministisen puolueen varapuheenjohtajana. Pazilaitin tarinan voitte lukea kirjasta Anttonen & Karppinen (2018): Sankaritarinoita tytöille ja kaikille muille (s. 179)
  • Boyan Slat: Boyan huolestui 16-vuotiaana meriä saastuttavasta muoviroskasta ja alkoi pohtia erilaisia keinoja merten puhdistukseen. Boyan tutki ja selvitti asiaa ja käytti useita vuosia kehittääkseen merten puhdistukseen sopivaa teknologiaa. Hän onnistui luomaan roskapuomin, jota pidetään erittäin tehokkaana ja merkittävänä maailman merten puhdistustyötä edistävänä keksintönä. Voitte katsoa videon ja lukea Boyan Slatin työstä tältä Ylen uutissivulta. Boyanin tarina on luettavissa myös kirjasta Brooks (2018):  Rohkeiden poikien kirja (s. 28)
  • Tuure Boelius: tubettajana, muusikkona ja näyttelijänä tunnettu Tuure Boelius haluaa puuttua seksuaalivähemmistöjen kohtaamaan syrjintään. Hänet on valittu vuonna 2017 vuoden homoksi ja 2018 vuoden eurooppalaiseksi nuoreksi. Tuuren tarinaan voitte tutustua esimerkiksi katomalla tubevideon: ”Olen homo”, jossa Tuure kertoo itsestään ja haluaa rohkaista myös muita seksuaalivähemmistöihin kuuluvia nuoria. Hän on tehnyt myös biisin Lätkäjätkä-Ville tarkoituksenaan edistää moniarvoisuuden hyväksymistä ja antaa vertaistukea sateenkaarinuorille.

Lisää nuoriin maailmanmuuttajiin ja aktivisteihin liittyviä kirjavinkkejä löydät Maailmakoulun kirjalistalta, otsikolla: ”kansalaisvaikuttaminen, aktiivinen kansalaisuus”.

Lisämateriaalia

-Tutustukaa Lasten uutisiin!

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize