Skip to content

Vinkit varhaiskasvatukseen ja alakouluun

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

1. Ovatko lapsen oikeudet tuttuja?

Lapsen oikeuksien sopimus on hyvä lähtökohta lapsille tutustua omiin ihmisoikeuksiinsa. Maailmankoulu on koonnut valmiin materiaalipaketin lapsen oikeuksien käsittelyyn, jossa on omat harjoituksensa ja materiaalinsa niin päiväkotien (ikäsuositus: eskari-ikäiset) kuin alakouluikäistenkin käyttöön. Maailmankoulun Lapsen oikeuksien virtuaalimatkalaukun löydätte täältä.

2. Tutustukaa ihmisoikeuspuolustajiin!

 Malala Yousafzai on upea esimerkki ihmisoikeusaktivistista, jonka työhön kannattaa alakouluikäisten kanssa tutustua! Malala kampanjoi, kirjoittaa ja puhuu tyttöjen ja naisten oikeuksien puolesta. Hän haluaa nostaa esiin kaikkien lasten oikeuden käydä koulua. Malala on palkittu työstään kaikkien aikojen nuorinpana ehdokkaana Nobelin rauhanpalkinnolla. Lukekaa Malalan tarina esimerkiksi kirjasta Favilli & Cavallo (2018): Iltasatuja kapinallisille tytöille (s.104). Kannattaa katsoa myös tämä hänen työstään kertova  video.Värityskuva Malalasta löytyy tulostettavaksi täältä. 

3. Toiminnallisia harjoituksia

Compasito -lasten ihmisoikeuksien käsikirja tarjoaa runsaasti toiminnallisia harjoituksia ja selkeät ohjeet ja materiaalit niiden toteuttamiseen

  • Eskari-ikäisille suosittelemme esimerkiksi tehtäviä:  Kanin oikeudet (s.138), Ihmeen kaunis maailma (s.174)
  • Alakouluikäisille sopivat esimerkiksi nämä: Kanin oikeudet (s.138), Ihmeen kaunis maailma (s.174), Nuket kertovat tarinan (draamaa s.132), Ihmisoikeuksien mainostaminen (s. 64), Ihmisoikeuden uutisissa (s.110)

Lisämateriaalia

Oikeuden aika -opas on Unicefin materiaali lapsen oikeuksien käsittelyyn alakoulujen opetuksessa. Oppaasta löytyy hyvä perustehtävä, jonka avulla pääsette pohtimaan lapsen oikeuksien merkitystä: Asiat, joista emme voi luopua (s.10).
Tulostakaa kortit ja tehkää tehtävä ryhmätyönä.

Oikeesti! -menetelmäopas lapsen oikeuksien käsittelyyn. Kokeilkaa ainakin harjoituksia Kuvatus ja Arvojana (s. 8) sekä Patsastelua (s.142) (Taksvärkki ry)

Ihmisoikeudet.net-sivustolta löytyy paljon ihmisoikeuksiin liittyvää opetusmateriaalia ja harjoituksia, joista osa sopii myös alakouluikäisille. Esimerkiksi harjoitus: Elämänpuu- mitä tarvitaan hyvään elämään? sopii hyvin myös tälle ikäryhmälle.

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize