Skip to content

Vinkit yläkouluun ja toiselle asteelle

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Ulkoluokkapäivänä ihmetellään luonnon monimuotoisuutta

Ulkoluokkapäivä kannustaa lapsia viettämään enemmän aikaa ulkona sekä tutustumaan paremmin ympäröivään luontoon ja sen monimuotoisuuteen! Päivän omilta sivuilta löytyy vinkkipankki tunti-ideoineen ja materiaaleineen sekä mahdollisuus ilmoittaa oma ryhmä mukaan!

Tutustu luokkasi kanssa maailmanlaajuiseen Ulkoluokkapäivään

Elinympäristö

 

  • Tarinoita muuttuvalta planeetalta -aamunavausmateriaalin ja siihen liittyvä tehtävävihko (WWF).
  • Naturewatch Metsässä (WWF) on tehtäväpaketti metsätutkimuksista yläkoululaisille.
  • Nuorten vieraslajitalkoot -opas (WWF) on nuorille suunnattu opas vieraslajitalkoiden järjestämiseen. Oppaasta saat perustiedot vieraslajeista, apua niiden tunnistamiseen sekä ohjeet talkoiden järjestämiseen.
  • Open ilmasto-oppaassa on selkeästi esitettyjä taustatietoja ilmastonmuutoksesta sekä jokaiseen oppiaineeseen laaditut opetusvinkit erityisesti yläkouluille. Mukana myös alakouluosio.
  • Ruohonjuurisarjakuva (Maailman sarjakuvat ry) sopii mainiosti ympäristökasvatukseen. Sarjakuvien avulla voidaan viritellä keskustelua ympäristöaiheista tai itse työstää omat ajatukset julisteeksi. Sarjakuva soveltuu lähes kaikkiin oppiaineisiin, kun sarjakuvaa käytetään viestinnän ja kerronnan välineenä. Tällöin sarjakuvan tekemisessä tärkeintä on tarina, sen suunnittelu ja esiin tuominen. Sarjakuvasta tulee tekijälleen tärkeä, kun hän saa keksiä tarinan ja tehdä sarjakuvan itse. Linkistä löytyy ohjeet pdf-tiedostona sarjakuvan tekemiseen monella eri kielellä, myös suomeksi. Ohjeet voi tulostaa.

Uhanalaiset eliöt

Oma luontotempaus

Haluatteko tempaista porukalla ympäristön hyväksi? Kannattaa antaa luovuuden kukkia ­– mahdollisuuksia on monia! Omalla tempauksella voitte tukea tärkeää luonnonsuojelutyötä tai auttaa jotakin tiettyä uhanalaista lajia ­– vaikkapa saimaannorppaa tai tiikeriä. 

Koulun ympäristöryhmän tehtävänä on saada koko koulu ymmärtämään kestävän elämäntavan merkitys ja toimimaan sen mukaisesti.

Katso tempausvinkit WWF:n sivuilta!

Rakentakaa hyönteishotelli lähimetsään

Hyönteiset ovat olennainen osa toimivaa ekosysteemiä ja tuottavat tärkeitä ekosysteemipalveluja. Niiden elintila kuitenkin kaventuu jatkuvasti. Hyönteishotelli mahdollistaa erityisesti kaupunkialueilla ja siistityissä ympäristöissä hyöteisille lisäelintilaa.

Ryhtykää hotellinpitäjäksi Pelastakaa pörriäinen -kampanjan vinkeillä

Lisää tietoa FEE-Suomen sivuilta

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize