Skip to content

Vinkkejä varhaiskasvatukseen ja alakouluille

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Vinkkejä varhaiskasvatukseen ja alakouluille

1. Avaa Maailmankoulun matkalaukku!

Maailmankoulun Minä ja muut – me yhdessä! ⇲ -virtuaalilaukku sopii kokonaisuutenaan tämän teemapäivän tavoitteisiin. Laukusta löydät omat työpajasuunnitelmat eskareille ja alkuopetukseen. Poimi ryhmällenne sopivat tehtävät tai toteuttakaa kokonainen työpaja teemapäivän kunniaksi.

2. Juhlien ja perinteiden moninaisuus

Tutustukaa eri uskontojen ja katsomusten juhlaperinteisiin Uskot foorumi ry:n Juhlakalenterin ⇲ avulla. Kalenteriin on merkitty eri uskontojen juhlia sekä paastonaikoja. Esillä oleva kalenteri kertoo opettajalle ja oppilaille tärkeistä juhla-ajoista sekä perinteistä ja voi samalla toimia keskustelun johdattelijana tai tiedonlähteenä. 

Juhlat ja perinteet -harjoituksessa ⇲ (Suomen YK-liitto) tutustutaan erilaisiin juhlapyhiin Suomessa ja muissa kulttuurisessa sekä erilaisiin juhlanviettotapoihin ja perinteisiin. Harjoite soveltuu etenkin alakouluun. 

3.Samassa vai eri kolossa?

Suomen YK-liiton Lähennellen ⇲-opas kulttuurisesta lähentymisestä sisältää aamunavauksia, tekstejä sekä tehtäviä alakouluun. Oppaasta esimerkiksi tarina Samassa vai eri kolossa? (s. 11) sopii hyvin ääneen luettavaksi luokassa. Tehkää lukemisen jälkeen harjoitus Elämänpuuni (s. 13), jonka avulla hahmotetaan omaa historiaa ja identiteettiä. Puuhun kerätään tietoa itsestä. Piirrettäviä ja kirjattavia asioita voivat olla synnyinpaikka, perhesuhteet, sukulaisuussuhteet, asuinpaikka, kielet, harrastukset ja lemmikit. Lisäksi oppilaat voivat piirtää ja kirjoittaa vastauksen näihin kysymyksiin: Mistä pidät? Missä tarvitset vielä harjoitusta? Mistä nautit? Mitä pelkäät? Mihin uskot? Mitä toivot?

4. Ole omanlaisesi ja anna muidenkin olla

Tutustukaa Preziin ⇲ Todd Parrin kirjasta ”Ei haittaa, jos on erilainen”. Tämä esitys toimii pienen ryhmän kanssa tai myös esimerkiksi koko koululle yhteisessä aamunavauksessa. Esityksen aikana pysähdytään välillä miettimään Prezissä olevia kysymyksiä vieruskaverin kanssa. Todd Parrin Rauhakirjan ⇲ löydät myös YouTubesta suomeksi sekä lukuisia muita kirjoja englanniksi ⇲.

Meidän luokan tähtikuvio -harjoitteessa ⇲ (Suomen YK-liitto) hahmotetaan yksilöiden välisiä eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä sekä luodaan ryhmähenkeä. Harjoite sopii parhaiten alakouluille.

5. Luovuutta! Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan

Löydät oppaasta ⇲ luovia menetelmiä kuten kuvataidetta, musiikkia, käsillä tekemistä, improvisaatiota, sanataidetta, tanssia ja alkulämmittelyharjoituksia. Opas on opettajille, nuoriso-ohjaajille ja muille kouluttajille sekä opettajakoulutukseen innostukseksi ja inspiraatioksi. Se muuttaa moninaisuuden iloksi ja taiteen riemuksi.

Lisämateriaalia

Maailmankoulun teemapäiväsivustolta löydät myös tähän teemapäivään sovellettavia materiaalipaketteja. Katso esimerkiksi sivut: Saamelaisten kansallispäivä ⇲ ja Romanien kansallispäivä ⇲.

Rauhankasvatusinstituutti
Sturenkatu 11
00510 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize