Skip to content

Vinkkejä yläkouluille ja toiselle asteelle

Vinkkejä yläkouluille ja toiselle asteelle

1. Moninainen suomalaisuus

Pohtikaa suomalaisuutta: Mitä kaikkea suomalaisuus voi olla? Mitä stereotypioita siihen liitetään ja minkälaisen kirjon suomalaisuutta te näette luokassanne, koulussanne ja kaupungissanne? Millaista suomalaisuutta ei näy mainoksissa, televisiossa tai lehdissä? Katsokaa myös nämä musiikkivideot pohdintojenne tueksi tai johdannoksi:

Kansalaiset feat. Medborgare: Olen suomalainen ⇲

Anssi Kela: Suomalainen ⇲

2. Normeja rikkovat hymiöt

Tutkikaa yhdessä suomalaisuutta kuvaavia hymiöitä alla olevien kysymysten avulla. Suunnitelkaa ja kuvittakaa blogin lukemisen jälkeen omat moninaista suomalaisuutta kuvaavat hymiöt.

Mitä suomalaisia asioita hymiöt kuvaavat?
Millaisen käsityksen suomalaisuudesta saa hymiöiden perusteella?
Mitä yhteistä on siinä, miten suomalaisia on kuvattu hymiöissä? Esimerkiksi ulkonäkö, ihonväri, vaatteet?
Mitä suomalaisuuteen kuuluvia asioita, henkilöitä tai tapoja hymiöistä puuttuu?

3. Kuka saa olla mainoksen suomalainen?

Tutkikaa Voima-lehden ”Kuka saa olla mainoksen suomalainen”-artikkelin ⇲ kuvastoa tai oppilaat voivat lukea koko artikkelin. Katsokaa myös Felixin mainos ”Felix tuntee suomalaisen ⇲”. Keskustelkaa oppilaiden kanssa kuvista ja siitä, miksi tämän tyyppisiä kuvia emme juuri mainoskuvissa näe. Pohdittavia kysymyksiä voivat olla: Kuka saa olla mainosten suomalainen ja miksi? Kuka tästä päättää? Kenen siitä pitäisi saada päättää? Mitä, jos mainoskuvissa suomalaisuutta kuvattaisiin laajemmin?

4. Avatkaa Maailmankoulun virtuaalilaukku!

Maailmankoulun virtuaalilaukku Moninainen Suomi ⇲ sisältää lisää tehtäviä ja materiaaleja suomalaisuuden ja suomalaisuuteen liitettävien normien ravisteluun. Laukun harjoituksissa tutustutaan myös eri vähemmistöihin kuuluvien nuorten tarinoihin lehtiartikkeleiden, blogitekstien, musiikin ja videoiden avulla. Tutustukaa tarinoihin, jotka helposti jäävät kuulumattomiin ja marginalisoiduiksi!

5. Kriittistä ajattelua!

Seuraavien materiaalien tarkoituksena on avata ja kyseenalaistaa kulttuureihin liittyviä stereotypioita sekä pohtia oppilaiden kanssa, miten stereotypioita ja normeja käytetään vallan välineenä.

Harjoitusten tavoitteena on myös ymmärtää globaalia kompleksisuutta ja edesauttaa kriittistä ajattelua, jolloin on mahdollista muuttaa ajattelun ja toiminnan tapoja, sekä löytää vaikutuskeinoja muuttaa maailmaa.

Lisämateriaalia

Amerikkalainen toimittaja Chris Booth ja valokuvaaja James Mollison kiersivät maailmaa ja ottivat valokuvia lasten makuuhuoneista ja nukkumapaikoista. Tämän jälkeen he kokosivat kuvista kirjan Where Children Sleep ⇲. Jokaisesta kuvasta on luettavissa lyhyt kuvaus ⇲, jossa kerrotaan kuvan lapsesta tai nuoresta sekä hänen elämästään.

Tutustu eri uskontojen ja katsomusten juhlaperinteisiin Uskonto-foorumi ry:n kalenterin ⇲ avulla. Kalenteriin on merkitty eri uskontojen juhlia sekä paastonaikoja. Esillä oleva kalenteri kertoo opettajalle ja oppilaille tärkeistä juhla-ajoista sekä perinteistä ja voi samalla toimia keskustelun johdattelijana tai tiedonlähteenä. 

Taide ja kulttuuri -harjoituksessa ⇲ (Suomen YK-liitto) selvitetään, miten eri kulttuurit ovat vaikuttaneet eurooppalaiseen kulttuuriperimään. Lisäksi harjoituksessa pohditaan, miten Suomessa tuodaan esille vähemmistökulttuurin tapoja ja perinteitä valtaväestön tietoisuuteen. 

Maailmankoulun teemapäiväsivustolta löydät myös tähän teemapäivään sovellettavia materiaalipaketteja. Katso esimerkiksi sivut: Saamelaisten kansallispäivä ⇲ ja Romanien kansallispäivä ⇲.

Rauhankasvatusinstituutti
Sturenkatu 11
00510 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize