Skip to content

Vinkkejä yläkouluun ja toiselle asteelle

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

1. Rakenna turvallinen tila 

Aloita pohtimalla seuraaia kysymyksiä: Voiko jokainen oppilas, opettaja tai henkilökuntaan kuuluva olla oma itsensä ryhmässänne? Onko koulunne tai oppilaitoksenne turvallinen paikka avoimuudelle silloin, jos henkilö kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön? On tärkeää tuoda näkyville se, että oppilaat, opettajat ja henkilökunta ovat seksuaaliselta suuntautumiseltaan sekä sukupuoli-identiteeteiltään moninainen joukko ja jokaisella on oikeus olla oma itsensä.

Luokaa oma huoneentaulu turvallisemman tilan periaatteista.

 

2. Luokaa turvallista tilaa yhdessä oppilaiden/opiskelijoiden kanssa

Lukekaa 7.-luokkalaisen Armin Kellomäen blogikirjoitus Turvallinen koulu sateenkaarinuorille. Blogissa Armin kuvaa konkreettisin esimerkein sateenkaarinuorten kouluissa kokemaa syrjintää. Pohtikaa oppilaiden kanssa, mitä te voisitte tehdä varmistaaksenne, että kaikilla on hyvä ja turvallinen olla luokassanne ja koulussanne. Setan sateenkaarisanastosta löydät hyvän avun erilaisten termien avaamiseksi.

 

3. Normit nurin!

Älä oleta, normit nurin! -opas sisältää eri vähemmistöihin kuuluvien nuorten tarinoita elämästään ja arjestaan. Lukekaa Edit Lindbladin (s. 27), Lauri Punamäen (s. 37–39) ja Axu Merkkiniemen (s. 41) tarinat oppilaiden kanssa. Tehtävät: Bongaa hetero! (s. 35) ja Ketkä näkyvät kuvissa? (s. 49) sopivat hyvin 17.5. päivän teemoihin.

Normipyöritys on puollonpyöritystä muistuttava peli, jota voi käyttää apuvälineenä käsiteltäessä koulussa, mediassa ja laajemmin yhteiskunnassa esiintyviä normeja. Pelin keskiössä ovat sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen ja pari- ja perhesuhteisiin liittyvät normit, niiden tunnistaminen ja haastaminen.

Katsokaa yhdessä All Trans Panel -video transihmisiin kohdistuvista ennakkoluuloista, väärinymmärryksistä ja asenteista. Videossa transihmiset kertovat itse omista syrjintään liittyvistä kokemuksistaan ja heihin kohdistuvista ennakkoluuloista. Tutustukaa Sukupuolena ihminen -sivuston kuviin ja tarinoihin.

Tutustukaa sukupuolen moninaisuuteen taiteen ja mediakasvatuksen keinoin! Queer bodies -oppimateriaali sisältää viisi sukupuolen ja kehon moninaisuutta käsittelevää teosta sekä teosten käsittelyyn liittyvät valmiit tehtävämateriaalit.

Katsokaa yhdessä “Mä oon kuka mä oon”-videosarjan videoita ja keskustelkaa sen jälkeen esimerkiksi ystävyyden, representaation tai itsemäärittelyoikeuden merkityksestä sateenkaarinuorille.

 

4. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten ihmisoikeustilanne meillä ja maailmalla

Tutustukaa Translaki-kampanjaan ja sen tavoitteisiin. Etsikää sivustolta tietoa siitä, millä tavoin nykyinen translaki rikkoo ihmisoikeuksia ja miten sitä pitäisi muuttaa, jotta transihmisten yhdenvertaiset oikeudet toteutuisivat. Translakiin liittyvät tehtävät kestävät noin 30 minuuttia ja antavat valmiuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Tutkikaa HLBTIQ+ -ihmisten ihmisoikeustilannetta globaalilla tasolla havainnollistavan maailmankartan avulla. Kartassa on nähtävissä, että joissakin valtioissa on yhä voimassa kuolemantuomio homoseksuaalisuuden tai transsukupuolisuuden takia. Kartasta kannattaa etsiä myös, mitkä 26 valtiota ovat säätäneet tasa-arvoisen avioliittolain.

Lisämateriaalit ja vinkit

Maailmankoulun Moninainen Suomi- virtuaalilaukku sisältää monipuolisen tehtäväpaketin materiaaleineen ja pureutuu yhtenä teemanaan vähemmistöjen asemaan Suomessa (mm. seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, romanit, saamelaiset). Poimi laukusta ryhmällesi sopivat harjoitukset!

Setan Opitaan yhdessä! on opettajille suunnattu opas, jonka tavoitteena on antaa konkreettisia välineitä, työkaluja ja toimintaehdotuksia siihen, miten ottaa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus osaksi opetusta erityisesti perusopetuksen piirissä. Oppaan voi myös tilata koululle.

Muista videovinkkilistamme! Sieltä löydät paljon videoita päivän teemojen käsittelyyn koulussa.

Pyydä luokkaasi tai kouluusi/oppilaitokseesi kouluvierailija! Seta ry:n jäsenjärjestöt järjestävät kouluvierailuja koko maassa. Lisätietoa kouluvierailuihin liittyen sekä kouluvierailupyynnöt löydät täältä.

Kuudesluokkalaisille suunnattu (helposti myös yläkoululle ja toiselle asteelle muokattava) laaja opetuspaketti tuntisuunnitelmineen sukupuolten tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta on hyvä ja monipuolinen kokonaisuus, josta voi ottaa teeman ja tarpeen mukaan erilaisia harjoituksia opetuskäyttöön.

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize