Skip to content

Yhteistyö ja kumppanuus

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Tavoite: Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta

Kestävän kehityksen tavoitteet eivät voi toteutua ilman hallitusten, yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan välistä yhteistyötä. Yhteistyön pitäisi tapahtua niin globaalilla, kansallisella kuin paikallisellakin tasolla. Kestävien kehityksen tavoitteiden toteuttaminen vaati myös pitkäaikaisia investointeja. Vuonna 2016 virallisen kehitysavun määrä saavutti kaikkien aikojen huippunsa, 142,6 dollaria. Vaikka kokonaisapu kasvaa, vähiten kehittyneiden maiden osuus avusta on kuitenkin vähentynyt.

Alatavoitteet tiivistetysti:

  • Kestävän kehityksen agendan viimeinen tavoite koskee yhteistyötä, jota tarvitaan kaikkien tavoitteiden saavuttamiseksi. Alatavoitteita on runsaasti ja ne käsittelevät mm. kehitysrahoitusta ja keinoja tehdä maailmankaupasta tasa-arvoisempaa sekä teknologiaa ja valmiuksien kehittämistä. Lisäksi tavoitteessa käsitellään poliittista johdonmukaisuutta. Niissä painotetaan, että on tärkeää saada yhteiskunnan kaikki eri toimijat tekemään yhteistyötä tavoitteiden eteen.

Vinkit varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle:

Yläkouluille ja toiselle asteelle:

Malli-YK-kokoukset ovat valmisteltuja roolipelejä, simulaatioita YK:n toiminnasta. Malli-YK on monipuolinen ja osallistava menetelmä, joka sopii globaalien ilmiöiden tarkasteluun ja laaja-alaisten taitojen harjoitteluun.

Koulujen kirjemaraton on osa maailman suurinta vuosittaista ihmisoikeustapahtumaa. Sen aikana sadattuhannet ihmiset ympäri maailman kirjoittavat vetoomuskirjeitä ja solidaarisuusviestejä ihmisoikeusloukkauksia kokeneiden ihmisten tukemiseksi. Kirjemaraton järjestetään marras-joulukuussa. Ilmoittaudu mukaan!

Sitoumus2050.fi on verkkopalvelu, jossa organisaatiot, yritykset ja yksityiset henkilöt voivat antaa kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksia ja ideoita. Valmiit sitoumukset julkaistaan verkkopalvelussa. Kestävän kehityksen toimikunta, pääsihteeristö ja asiantuntijapaneeli seuraavat sekä tukevat sitoumuksia ja niiden edistymistä.

Maailma 2030 -sivut tutustuttavat sinut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, Suomen kehitysyhteistyöhön ja kaikille yhteisiin ongelmiin kuten ilmastonmuutokseen. Mihin tarvitaan Agenda 2030 -tavoitteita? Mitä kehitysyhteistyö on?

Klikkaa itsesi pohtimaan toimivan ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamista sekä kehitysyhteistyön keinoja, haasteita ja onnistumisia. Millainen maailma on vuonna 2030? Miten sinä vaikutat maailman tulevaisuuteen?

Vinkit varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle:

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize