Skip to content

Yläkoulu/toinen aste

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Syyskuussa 2015 YK:n yleiskokouksessa allekirjoitettiin uudet globaalit kestävän kehityksen tavoitteet ns. sustainable development goals (SDG), jotka ovat jatkoa tänä vuonna päätökseen tuleville vuosituhattavoitteille (2000–2015). Tällä kertaa mukana tavoitteiden toteutumisessa on koko maailma ja siihen ovat sitoutuneita kaikki YK:n 193 jäsenvaltiota. Tavoitteita on yhteensä 17 ja ne kattavat laajasti kaikki elämän osa-alueet ja tavoitteet on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Keskeistä tavoitteissa on saavuttaa parempi maailma meille kaikille kestävän kehityksen keinoin.

Lisätietoa tavoitteista

1. Tutustukaa tavoitteisiin:

Maailman suurin oppitunti 1. (Unicef) Malala kertoo YK:n kestävän kehityksen tavoitteista.
Kesto: 6 min
Puhe: englanti/suomi
Tekstitys: suomi

 

YK-liiton ideoita aiheeseen tutustumiseen:

 • Kestävän kehityksen tavoitteet –juliste ja tavoitteet lyhyesti.
 • Upea valokuvanäyttely, jossa kaikki 17 tavoitetta on kuvitettu valokuvilla. Näyttelyn voi näyttää digitaalisessa muodossa tai sen saa tulostaa yleishyödylliseen käyttöön, mutta se on esitettävä kokonaisuudessaan (yhteensä 18 kuvaa). Näyttelyn kuvat voi halutessaan tulostaa myös A4 tai A3 -kokoisina (alkuperäiset kuvat 100 x 70 cm). Lataa näyttelyyn liittyvät tehtävät (pdf) täältä ja tehtävien vastaukset (pdf) täältä.
 • Tulostettavat tavoitteet (korttipakka), joiden toisella puolella on yksi tavoite ja toisella puolella tietoa tavoitteesta. Tulosta värillisenä.
  Paritehtävä: Löydä oikea symboli
  Puolelle luokasta jaetaan opettajan valitsemat kestävän kehityksen symbolit, toiselle puolelle symboleiden otsikot. Oppilaat nostavat kuvansa näkyville ja etsivät oman parinsa. Parit pohtivat ensin, mitä tavoite käytännössä voisi tarkoittaa ja katsovat sitten tavoitteen kuvauksen verkkosivuilta. Lopuksi parit esittelevät tavoitteen muulle luokalle. Yhdessä luokka voi pohtia, ovatko tavoitteen sisältämät asiat kunnossa Suomessa. A3 paperille kaksipuoleisena ”käännä pitkän reunan ympäri”. Tee testitulostus.

A) Miettikää pareittain tai pienryhmissä:

 • Mitä tarkoittaa kestävä kehitys? Mitä osa-alueita siihen kuuluu? Miten kestävä kehitys näkyy omassa elämässäsi?
 • Mikä on tavoitteiden tarkoitus ja päämäärä? Kenelle tavoitteet kuuluvat?
 • Kirjoittakaa tavoitteet taululle. Valitkaa itsellenne viisi tärkeintä tavoitetta? Käykää merkkaamassa tavoitteet taululle. Mitkä tavoitteet nousivat esiin? Perustelkaa valintojanne.
 • Miksi kestävä kehityksen tukeminen ja paremman maailman saavuttaminen on tärkeää? Miten se liittyy minun elämääni?

B) Valitkaa yksi tai muutama tavoite ja kuvittakaa tavoite esimerkiksi valokuvausharjoituksella. Käyttäkää harjoitukseen 15 minuuttia ja ottakaa kännykkäkameralla kuva, joka mielestänne kuvastaa tavoitetta ja esittäkää kuva ja perustelut muille luokassa. Voitte valita lopulta mielestänne sopivat kuvat, jotka voitte tulostaa A3 paperille luokan seinälle tai tehdä niistä oma tavoitekansio.

2. Syvennytään tavoitteisiin

Kirjoitetaan maailman parhaita uutisia (YK-liitto)
Uutistehtävä:

A) Tee positiivinen uutinen tulevaisuuteen, vuoteen 2030. Minkä uutisen haluaisit kuulla vuonna 2030? Mieti aihe, tee taustoittavaa tiedonhakua oikeasti olemassa olevasta aiheesta ja sen tämänhetkisestä tilanteesta. Visioi minkälainen valitsemaasi aiheeseen liittyvä uutinen voisi olla vuonna 2030.

B) TAI tee valitsemastasi aiheesta positiivinen uutinen nykyhetkessä. Minkälaista kehitystä valitsemassasi aiheessa on jo tapahtunut? Mikä siinä voisi olla uutisoinnin arvoista? Voit kirjoittaa aiheesta, josta ei ole paljon uutisoitu ja josta haluaisit tietää lisää.

C) Lisäksi voit muokata uutisen sosiaaliseen mediaan esimerkiksi Twitter, Facebook- tai Instagram-päivityksen muodossa. Miten muotoilisit uutisen silloin?Harjoitukseen löytyy myös opas uutisten kirjoittamiseen.

Voitte myös Maailman parhaat uutiset -lehteä, joista saatte vinkkejä uutisten tekoon.

3. Miten voin vaikuttaa?

Maailman suurin oppitunti 2. (Unicef) Emma Watson kertoo, kuinka kestävän kehityksen eteen voidaan toimia.
Kesto: 5 min
Puhe: englanti/suomi
Tekstitys: suomi

Mitä asioita sinä haluat muuttaa? Entä millainen vaikuttamisen tapa sopii juuri sinulle parhaiten?

 • Harjoituksia kestävän kehityksen teemoista Agenda 2030 teemapäivät -sivustolta
 • Vinkkejä vaikuttamiseen maailma2030 -sivustolta
 • Suomen YK-liitto ja mobiilioppimispalvelu Funzi ovat yhdessä toteuttaneet kestävän päätöksenteon mobiilioppimiskokonaisuuden. Verkkokurssi esittelee kestävän kehityksen tavoitteet ja tukee niiden edistämistä paikallistasolla, suomalaisissa kunnissa. Nuoret voivat itse käydä tutustumassa kurssiin ja sen tehtäviin. Lisätietoa kurssista
Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize